Työn tuottavuus parani viime vuonna puoli prosenttia

Talous

Yksityisen sektorin työn tuottavuus parani viime vuonna puoli prosenttia, kertoi Tilastokeskus keskiviikkona. Trendi on ollut Suomessa kasvava 2010-luvun puolivälistä saakka.

Työn tuottavuus lasketaan arvonlisäyksen volyymin muutoksena työtuntia kohden. Arvonlisäyksen volyymi kasvoi viime vuonna lähes neljä prosenttia ja tehtyjen työtuntien määrä 3,4 prosenttia.

Työn tuottavuuden kasvun myötä paranee myös kilpailukyky, kun samoista panoksista saadaan kilpailijaa enemmän tuotosta.

Viime vuonna tuottavuuden parantumiseen vaikutti eniten kokonaistuottavuuden lähes kahden prosentin kasvu. Kokonaistuottavuudeksi kutsutaan sitä osaa tuottavuuden kasvusta, joka jää jäljelle, kun poistetaan pääomapanoksen sekä työtuntien ja työn laadun muutosten vaikutus.