Tuore kansalaisaloite vaatii maanpuolustusvelvollisuuteen tasa-arvoa – mukana hallituspuolueiden nuorisojärjestöjä sekä varusmiesjärjestö

Maanpuolustusvelvollisuus

Tuore Yhteisvoimat-kansalaisaloite vaatii Suomen maanpuolustusvelvollisuuden muuttamista ”aidosti tasa-arvoiseksi”.

– Aidosti tasa-arvoisella maanpuolustusvelvollisuudella tarkoitetaan aloitteessa järjestelmää, jossa asevelvollisuus ei rajaudu pelkästään miehiin sukupuolen perusteella. Asepalveluksen suorittavat yksilöt tulee määrätä palvelukseen muiden kriteerien kuin sukupuolen perusteella, heidän lukumääräänsä mainittavasti muuttamatta, aloitteen tiedotteessa avataan.

– Suomea on puolustettu yleiseen asevelvollisuuteen perustuvalla järjestelmällä menestyksekkäästi koko itsenäisyyden ajan. Asevelvollisuusjärjestelmän täytyy kuitenkin palvella nykyistä yhteiskuntaa. Yhteiskunnan kehitys yhä tasa-arvoisemmaksi sukupuolten välillä on tehnyt vain miehiä koskevasta asevelvollisuudesta nyky-yhteiskunnan perusarvojen vastaisen, aloitteen vastuuhenkilö Sampo Saarinen kommentoi.

Aloitetta tukemaan ovat asettuneet keskustanuoret, demarinuoret, RKP-nuoret, vihreät nuoret ja opiskelijat sekä Varusmiesliitto.

Soveltuvimpien yksilöiden valitseminen koko ikäluokasta pelkästään miesten sijaan mahdollistaa parhaiden kykyjen värväämisen Puolustusvoimien tarpeen mukaan, tiedote toteaa.

– Tämän merkitys korostuu nykyään sotilailta tarvittavien taitojen ollessa entistä vähemmän sukupuolisidonnaisia. Lisäksi tulevaisuudessa ikäluokkien pienentyessä pelkkien miehien osallistuminen asepalvelukseen ei riitä reservin koon ylläpitämiseen nykyisellä tasolla. Naisten vapaaehtoiseen palvelukseen hakeutuvien määrä on viime vuosina ollut noin 5 prosenttia koko asevelvollisten määrästä.

Aloitteen tavoitteiden toteutuminen parantaisi vastuutahojen mukaan perus- ja ihmisoikeuksien toteutumista, puolustusvoimien suorituskykyä sekä mahdollistaisi asepalvelusjärjestelmän joustavan kehityksen.

Globaalissa erilaistuneiden turvallisuuspoliittisten uhkien maailmassa Puolustusvoimien toimintaedellytysten parantaminen ja maanpuolustusjärjestelmän kehittäminen on ensisijaisen tärkeää Suomen turvallisuuden kannalta, aloitetta perustellaan.

– Aloite ei ota kantaa tulevaisuuden asevelvollisuusjärjestelmän toteuttamistapaan, siviilipalvelusjärjestelmän tulevaisuuteen tai totaalikieltäytyjien asemaan. Aloitteen tavoite toimintakykyisestä, tehokkaasta ja aidosti tasa-arvoisesta maanpuolustusvelvollisuudesta voidaan toteuttaa lukuisin eri keinoin, joiden soveltuvuutta Suomen oloihin on arvioitava erikseen asiantuntijanäkemysten ja kansalaiskeskustelun pohjalta.