Teollisuusliitto julistaa koko teknologiateollisuuden ja malmikaivosten sopimusaloja koskevan ylityökiellon

Liiton mielestä neuvottelupöytään ei kannata palata ilman turvautumista työtaistelutoimenpiteisiin. ”Osapuolet ovat yksinkertaisesti liian kaukana toisistaan.”
Teollisuus

Teollisuusliitto kertoo julistavansa ylityökiellon sekä kiellon työnantajan aloitteesta tapahtuville vuoronvaihdoille. Kiellot koskevat teknologiateollisuuden ja malmikaivosten koko sopimusaloja. Ne astuvat voimaan ensi yönä ja niiden on määrä päättyä 19. joulukuuta.

Ylityökielto ei koske hätätyötä eikä töitä, jotka ovat välttämättömiä hengen ja terveyden turvaamisen kannalta.

Teollisuusliiton ja Teknologiateollisuuden työnantajat ry:n väliset työehtosopimusneuvottelut päättyivät tiistaina tuloksettomina.

Teollisuusliitto kertoo haluavansa jatkaa neuvotteluita työnantajayhdistyksen kanssa. Samalla liitto kuitenkin katsoo, ettei neuvottelupöytään kannata palata ilman turvautumista työtaistelutoimenpiteisiin, sillä osapuolet ovat yksinkertaisesti liian kaukana toisistaan.

Teollisuusliiton mielestä työnantajapuolen tarjoukset tarkoittavat ostovoiman merkittävää heikennystä alan työntekijöille. Palkkaratkaisun olisi kuitenkin oltava ostovoimaa vahvistava.

Liitto huomauttaa, että teollisuuden työntekijöiden työ on keskeisellä tavalla mahdollistanut viennin poikkeuksellisen nopean elpymisen ja Suomen taloudellisen kasvun koronasta johtuneen talouden taantuman jälkeen.

– Vaatimus ei ole kohtuuton vaan linjassa sen kanssa, mitä Suomen teollisuudessa on yrityskohtaisesti sovittu kuluvan syksyn aikana, Teollisuusliitto painottaa tiedotteessaan.

Liiton mukaan teknologiateollisuuden tilauskirjat ovat seuraavalle vuodelle täynnä, joten Suomen hintakilpailukyvyssä ei ole mitään vikaa.

Teollisuusliitto varoittaa, ettei se hyväksy tilannetta, jossa sen jäsenten työehtoja heikennetään sopimuksettomassa tilassa.

Työehtojen suojaamiseksi Teollisuusliiton hallitus valtuuttaa lakkoilmoituksen antamiseen kaiken työn keskeyttämiseksi niihin yrityksiin, jotka eivät noudata työehtosopimuksen jälkivaikutusta.

Jälkivaikutuksella tarkoitetaan sitä, että työntekijän työehdot jatkuvat ennallaan tilanteessa, jossa uutta työehtosopimusta ei ole vielä solmittu vanhan sopimuksen päättymisen jälkeen.