Teollisuusliiton asettamat ehdot täyttyivät – "Lähdemme neuvottelemaan vahvasta yleissitovuudesta, ja oletamme, että tilanne ei muutu neuvotteluiden aikana"

Työmarkkinat

Teollisuusliiton hallitus on tänään torstaina tehnyt päätöksen työehtosopimusneuvotteluiden aloittamisesta Teknologiateollisuuden työnantajat ry:n kanssa.

Teollisuusliiton puheenjohtaja Riku Aalto toteaa blogissaan, että liiton asettamat ehdot neuvotteluiden aloittamiselle ovat nyt täyttyneet.

– Teollisuusliitto on saanut tiedon yrityksistä, jotka ovat liittyneet työnantajayhdistyksen jäseniksi. Työnantajayhdistyksen jäsenkunnan edustavuus varmistaa vahvan yleissitovuuden syntymisen teknologiateollisuuden työntekijöiden sopimukseen, Aalto mainitsee.

Muutokset työmarkkinoilla ovat Teollisuusliiton mukaan jäämässä pieniksi, kun teknologiasektorin työnantajat ovat yrityskohtaisen sopimisen sijaan laajassa rintamassa valinneet yleissitovuuden teollisuuden neuvotteluiden lähtökohdaksi.

– Yksikään yritys ei ole myöskään esittänyt pyyntöä neuvotella yrityskohtaisesta työehtosopimuksesta. Näyttää selkeästi siltä, että työnantajan tahto on neuvotella yhdestä, koko alaa koskevasta sopimuksesta, Riku Aalto kirjoittaa.

Teollisuusliiton mielestä uuden sopimuksen neuvottelemiselle jäävä aika on niukka, koska sopimuksettomaan tilaan on aikaa vain reilut viisi viikkoa.

– Työnantajien ratkaisuista johtuvat viivästykset ovat aiheuttaneet työntekijöiden keskuudessa laajaa epätietoisuutta ja huolta. Teknologiateollisuuden työnantajat ry aloitti toimintansa vasta elokuussa, vaikka Teknologiateollisuus ry:n ratkaisut kerrottiin ulos jo maaliskuussa. Työnantajat ovat torkuttaneet työmarkkinoita puoli vuotta. Toivottavasti työnantajien rivit ovat nyt suorassa eikä torkuttamisesta synny tarpeettomia hankaluuksia, Riku Aalto heittää.

Puheenjohtaja Aalto korostaa, että Teollisuusliiton luottamus työnantajaan on sen keväisistä manöövereistä johtuen palkansaajapuolella edelleen heikko.

– Ensinnäkin työnantaja on kyseenalaistanut työehtojen jälkisuojan omituisilla ja työmarkkinatoiminnalle vierailla laintulkinnoilla. Teollisuusliitto ei hyväksy tilannetta, jossa sen jäsenten työehtoja heikennetään sopimuksettomassa tilassa. Mikäli tällaista myöhemmin tapahtuu, on liitto valmis reagoimaan niin oikeudellisin kuin järjestöllisin toimenpitein jäsentensä työehtojen suojelemiseksi.

– Toiseksi samasta postiosoitteesta Etelärannasta on puhuttu jo useamman kuukauden ajan julkisuuteen ja sidosryhmille kahta eri tarinaa kahden eri yhdistyksen suulla. Teknologiateollisuus ry on puhunut yrityskohtaisesta työehtosopimisesta, Teknologiateollisuuden työnantajat ry yleissitovuudesta. Kuitenkaan näitä kahta ei voi samaan aikaan olla olemassa. Tulevaisuuden kannalta onkin toivottavaa, että kaksilla rattailla ajaminen loppuu tähän, Aalto varoittelee.

Mikäli tulevien neuvotteluiden pohjalta saavutetaan neuvottelutulos, Teollisuusliitto tarkastelee Aallon mukaan vielä kertaalleen sopimuksen kattavuutta ennen neuvottelutuloksen hyväksymistä.

– Lähdemme neuvottelemaan vahvasta yleissitovuudesta, ja oletamme, että tilanne ei muutu neuvotteluiden aikana, puheenjohtaja Aalto paaluttaa.