Tenon kalastussäännössä on kyse perusoikeuksista

Tenon kalastussopimus

Tenon kalastussäännöstä vaikean tekee se, että se liittyy perustuslaillisiin oikeuksiin, sanoo maa- ja metsätalousministeriön osastopäällikkö Pentti Lähteenoja.

Niitä ovat esimerkiksi omistusoikeus, oikeus yhdenvertaiseen kohteluun, työhön ja elinkeinonvapauteen sekä saamelaisten oikeus ylläpitää ja kehittää kieltään ja kulttuuriaan.

Joku saattaa katsoa, että Tenon sopimus ei kohtele kalastajaryhmiä tasapuolisesti, kajoaa omistusoikeuteen, puuttuu saamelaisten oikeuteen harjoittaa elinkeinojaan tai vaikeuttaa elinkeinon harjoittamista.

Perustuslaissa on myös ympäristövastuusäännös, joka on tavallaan sääntelyn taustalla.

Vuonna 1989 kesämökkikiinteistöjä omistavien oikeuksia rajoitettiin siten, että he eivät saaneet maanomistukseen perustuvaa lupaa kalastaa verkoilla tai vieheillä.

Käytännössä ulkopaikkakuntalaiset kiinteistönomistajat olivat turistikalastajien asemassa.

Koska sääntö näin puuttui omistusoikeuteen, se piti säätää poikkeuslailla. Nyt tämä ei ole mahdollista.

Eduskunta joko hyväksyy tai hylkää sopimuksen.

Lähteenoja uumoilee, että eduskunnan perustuslakivaliokunta saa sopimuksen käsiteltäväkseen.