Taksialalla harmaa talous on lisääntynyt – verottaja haluaa mittarit ja tunnukset takaisin

Takseilta edellytetään ensi kuun alusta, että hinnasto näkyy selvästi asiakkaalle auton ulkopuolelle.
Taksilaki

Verohallinto esittää, että kaikissa taksikyydeissä olisi mittari tai sovellus päällä kaikilla matkoilla.

Tällä voitaisiin suitsia harmaata taloutta, joka Verohallinnon käsityksen mukaan on lisääntynyt taksilain uudistuksen jälkeen.

– Tämä koskisi myös takseja, jotka ottavat taksitolpilta suoraan kyytiin ja myös kiinteähintaisia matkoja, sanoo Verohallinnon valvontajohtaja Marko Myllyniemi.

Hänen mukaansa tulojen ilmoittamatta jättämisen valvonta vaikeutui lakiuudistuksen myötä, kun kiinteähintaisissa matkoissa mittaria tai muutakaan sovellusta ei ole ollut pakko käyttää.

Alan lainsäädäntöä höllennettiin toissa vuoden heinäkuussa. Sen jälkeen taksiluvanhaltijoista ainakin 1 300 on jättänyt ilmoituksen tekemättä verorekisteriin.

Osuus vastaa noin kymmentä prosenttia kaikista taksiluvanhaltijoista.

– Käsityksemme on, että osa heistä varmaan harjoittaa liiketoimintaa, mutta ei ilmoita verottajalle mitään. Osa on varmasti hakenut luvan vain varmuuden vuoksi, Myllyniemi sanoo.

Verohallinto esittää lakia muutettavaksi niin, että jos ei ole esimerkiksi puoleen vuoteen rekisteröitynyt verovelvolliseksi, lupa poistettaisiin.

Verohallinto palauttaisi myös ulkoiset taksitunnukset kaikkiin autoihin.

– Emme ota kantaa, miten niiden tulisi olla, mutta niin, että ne näkyisivät selvästi. Silloin olisi helpompi kenttävalvontaakin kohdentaa, Myllyniemi sanoo.

Lakiuudistuksen jälkeen puutteita on viranomaisten mukaan ilmennyt myös esimerkiksi hintojen ilmoittamisessa.

Lisäselvyyttä hinnoitteluun on luvassa ensi kuun alusta, kun hinta tai hinnanmääräytymisen perusteet on ilmoitettava ennen matkan alkua niin, että ne voi lukea taksin ulkopuolelta.

Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin määräyksen mukaan hinnaston tulee näkyä asiakkaalle ulkona auton oikealla puolella.

Uudella määräyksellä halutaan selkeyttä tilanteisiin, joissa taksi otetaan taksiasemalta tai muutoin ennalta varaamatta.

– Kun kenttävalvontaa on suoritettu, eniten on ilmennyt puutteita hintojen ilmoittamisessa. Ne puuttuvat kokonaan tai ovat liian pienellä, sanoo osastopäällikkö Kimmo Pylväs Traficomista.

Vertailuhintaa hinnastoon ei tarvitse laittaa, vaikka alun perin näin suunniteltiin. Ennen uudistusta hinnoittelu määräytyi yhtenäisten taksojen mukaan.

Liikenne- ja viestintäministeriö saa tiistaina Traficomin, Kilpailu- ja kuluttajaviraston ja Verohallinnon arviot taksilain uudistustarpeista.

Näiden pohjalta hallitus aikoo tarvittaessa korjata lakia.