Susikannalle hoitosuunnitelma – susialueilla asuvien tueksi petoaitoja, neuvontaa ja viestintää 

Petopolitiikka 

Susireviireillä asuvien ihmisten tarpeisiin ja susikannan elinvoiman turvaamiseen pyritään vastaamaan uudella susikannan hoitosuunnitelmalla.

Suunnitelmassa tärkeänä turvallisuuden tunnetta ja sietämistä parantavana toimenpiteenä pidetään susien aiheuttamien kotieläin- ja koiravahinkojen ennaltaehkäisyä esimerkiksi neuvonnan ja kotieläinten suojaamiseen tarkoitettujen petoaitojen avulla. 

Alueilla, joille on muodostumassa susireviiri, tarvitaan suunnitelman mukaan myös ennakoivaa viestintää. Susireviirialueilla elävien tueksi hoitosuunnitelmaan on lisätty ”huolta, uhkaa tai vaaraa aiheuttavan suden” määritelmät.

Uutena toimenpiteenä hoitosuunnitelmaan on kirjattu myös susikonfliktia ylläpitäviin sosiaalisen median haasteisiin, kuten esimerkiksi susitutkimukseen liittyvän väärän tiedon levittämiseen, vastaaminen viestinnän keinoin.

Maa- ja metsätalousministeriön vahvistama hoitosuunnitelma on Suomen susikannan ja suteen liittyvien konfliktien hallinnan työkalu ja keskeinen väline susipolitiikan toteuttamisessa. Toimeenpanon seurantaa varten perustetaan susifoorumi.

Kansliapäällikkö Jaana Husu-Kallion mukaan susifoorumikonsepti suunnitellaan yhdessä hallinnon, tutkimuksen ja sidosryhmien kanssa.  Ensimmäisessä kokouksessa 21. marraskuuta tavoitteena vahvistaa periaatteet foorumille. 

Susikannan hoitosuunnitelman lyhyen aikavälin tavoitteena on pienin elinvoimainen susikanta ja pidemmän aikavälin tavoitteena susikannan suotuisa suojelutaso.

– Susikannan hoidossa tarvitaan useita toimenpiteitä, jotka kattavat esimerkiksi tutkimuksen, vahinkojen ennaltaehkäisyn ja korvaamisen, viestinnän ja kannanhoidolliset toimet. Keskeistä on myös paikallistasolla tapahtuva työ ja työkalujen tarjoaminen ihmisille alueilla, joilla susia on, Husu-Kallio selvittää MMM:n tiedotteessa.

Suomen susikannan hoitosuunnitelmaan on kirjattu kolme hanketta. Yksi niistä on kannanhoidollisen metsästyksen määrittely- ja suunnitteluhanke.

EU-tuomioistuin antoi ennakkoratkaisunsa suden kannanhoidollista metsästystä koskevassa tapauksessa 10. lokakuuta.

Maa- ja metsätalousministeriö käynnistää ministeri Jari Lepän (kesk.) mukaan vuoden lopussa keskeisten sidosryhmien kanssa hankkeen, jossa selvitetään, onko EU-tuomioistuimen ennakkoratkaisun pohjalta löydettävissä edellytyksiä suden metsästyksen sallimiseen.

– Metsästys on tärkeä osa suurpetojen kannanhoitoa, ja pidän sitä erittäin tarpeellisena myös sudelle, Leppä toteaa.

Susikannan hoitosuunnitelma