Suositus: Kasvisruokaa tarjottava päivittäin lukioissa ja ammattikouluissa

Ilmastonmuutos

Lukioissa ja ammattikouluissa pitäisi tarjota uuden suosituksen mukaan päivittäin vaihtoehtona kasvisruokaa.

Opetushallituksen sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen THL:n julkaisema ruokailusuositus kehottaa myös kiinnittämään huomiota ruokahävikkiin.

Opetushallituksen mukaan kestävän kehityksen teemat on huomioitu suosituksessa niin, että raaka-ainevalinnoissa tulee muun muassa huomioida ruoan terveys-, ilmasto- ja ympäristövaikutukset.

– Nyt tehdyillä ratkaisuilla on vaikutusta tulevaisuuteen. Syömiseen liittyvät valinnat ovat keskeisiä kestävän elämäntavan ja ympäristön hyvinvoinnin kannalta. Yhteiskuntavastuuta on tehdä kestävät valinnat yksilölle helpoiksi ja mahdollisiksi, sanoo Opetushallituksen opetusneuvos Marjaana Manninen tiedotteessa.

Suomessa on oikeus maksuttomaan ateriaan kaikilla, jotka opiskelevat lukiossa ja ammatillisissa oppilaitoksissa päätoimisessa perustutkintokoulutuksessa sekä valmentavassa koulutuksessa.

Opetushallituksen mukaan suositus on suunnattu koulutuksen järjestäjille, oppilaitoksille, opettajille, opiskeluhuollolle, ruokapalveluista vastaaville sekä opiskelijoille ja heidän huoltajilleen.

Opiskelijaruokailun suositukset perustuvat suomalaisiin ravitsemussuosituksiin.

– Ruokapalvelun rooli on muutakin kuin ravitsevien ja maittavien aterioiden tuottamista. Se on terveyttä ja kestävyyttä edistävien valintojen helpoksi tekemistä ja säännöllisen syömisen merkityksestä viestimistä, muistuttaa pääsihteeri Arja Lyytikäinen Valtion ravitsemusneuvottelukunnasta.