Suomen Keskustanaiset: On tärkeää löytää keino, miten korvata perhevapaiden aiheuttamaa eläkemenetystä

Keskustanaiset

– On tärkeää löytää keino, miten korvata perhevapaiden aiheuttamaa eläkemenetystä, Suomen keskustanaiset toteaa kannanotossaan.

Järjestö pitää eläkeläisköyhyyden helpottamista merkittävänä oikeudenmukaisuusasiana.

Ennen vuotta 2005 eläkejärjestelmä ei huomioinut perhevapailla olevien oikeutta eläkkeeseen.

Menneinä vuosikymmeninä perhevapaita käyttivät pääsääntöisesti naiset, minkä johdosta naisten eläkekertymä on pieni.

Toinen tähän vaikuttava on se, että naisten ansiotaso on ollut miehiä heikompi.

– Ikääntyneiden naisten köyhyysriski on yli kaksinkertainen miehiin verrattuna ja erityisesti yksinelävät, pientä työeläkettä saavat naiset ovat suurimmassa syrjäytymisvaarassa yhteiskunnassamme, Keskustanaiset muistuttaa.

Hallitusohjelmassa on sovittu tehtävän selvitys siitä, miten työeläkejärjestelmän sisällä voidaan parantaa pienimmillä työeläkkeillä olevien asemaa.

– Selvittämättäkin tiedetään, että eläkejärjestelmän sisällä ei ole olemassa ylimääräistä rahaa. Pääministeri Antti Rinteen esitys pienituloisten eläkeläisten toimeentulon parantamisesta työeläkerahastoja hyväksikäyttämällä on epärealistinen, keskustanaiset toteaa.

Keskustanaiset kiittelee viime vaalikaudella tehtyä takuueläkkeiden korotusta.

– On hyvä, että nykyinen hallitus jatkaa samalla linjalla ja nostaa tuntuvasti pienimpiä eläkkeitä ensi vuoden alusta keskustan tavoitteen mukaisesti.