Suomalaistutkimus: Nuoruuden vakavalla mielenterveyden häiriöllä yhteys alhaisiin tuloihin ja työttömyyteen aikuisena

Mielenterveys

Nuoruudessa ja varhaisaikuisuudessa sairaalahoitoa vaatineet mielenterveysongelmat vaikeuttavat työelämässä pärjäämistä aikuisena, selviää Helsingin yliopiston tutkimuksesta.

Suomalaistutkimuksen mukaan alle 25-vuotiaana mielenterveyshäiriön takia sairaalahoidossa olleilla on huomattavasti heikommat näkymät työmarkkinoilla kuin muulla väestöllä.

Vakavat mielenterveyden häiriöt ovat yhteydessä alhaisiin tuloihin, heikkoon koulutukseen ja työttömyyteen. Riski toisen tai korkeamman asteen tutkinnon suorittamatta jättämiseen on myös suuri.

Mielialahäiriöiden takia sairaalahoidossa olleista vajaa puolet oli töissä 25 ikävuoden jälkeen. Matalin työllisyysaste oli niillä, jotka olivat olleet sairaalahoidossa skitsofrenian takia.

Tutkimuksen mukaan nuoruudessa vakavista mielenterveysongelmista kärsineiden ansiotulot myöhemmin elämässä olivat matalat, eivätkä ne juuri nousseet.

Yli puolella ei ollut mitään ansiotuloja tutkimuksen seurannan aikana.

Rekisteriaineistoja hyödyntävässä tutkimuksessa oli yli kaksi miljoonaa henkilöä, jotka asuivat Suomessa vuosina 1988–2015. Tutkittavia seurattiin 25–52-vuotiaina.