Suden kannanhoidollinen metsästys aiotaan aloittaa talvella 2022 – "Suomen susikanta on suurin sataan vuoteen"

Metsästyksen toteutusta on valmisteltu huolellisesti ja laajapohjaisesti, Jari Leppä sanoo
Susi

Maa- ja metsätalousministeriö kertoo laittaneensa lausunnolle asetuksen, joka sallisi suden kannanhoidollisen metsästyksen talvella 2022.

Ministeriön tiedotteen mukaan metsästys on yksi osa susikannan hoitosuunnitelmaa, jonka tavoitteena on turvata elinvoimainen susikanta ja samalla vastata susialueilla asuvien ihmisten tarpeisiin.

– Metsästys on tärkeä osa suurpetojen kannanhoitoa ja nyt esitämme sen sallimista myös sudelle. Metsästyksen avulla säädellään susikannan kasvua, ehkäistään vahinkoja ja edistetään suden hyväksyttävyyttä. Metsästyksen toteutusta on valmisteltu huolellisesti ja laajapohjaisesti, maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä sanoo tiedotteella.

Leppä kommentoi asiaa lyhyesti myös Twitterissä.

Ministeriön mukaan suden kannanhoidollisen metsästyksen kiintiö olisi poronhoitoalueen ulkopuolella 20 sutta.

Tiedotteen mukaan metsästys voidaan kohdentaa enintään neljään laumaan tai reviirin merkanneeseen pariin, jotta susikannan suotuisa suojelutaso ei vaarannu. Kiintiö ei koske poliisin määräyksellä lopetettuja susia eikä Riistakeskuksen myöntämiä vahinko- ja turvallisuusperusteisia poikkeuslupia.

Susi on Suomessa tiukasti suojeltu laji EU:n luontodirektiivin perusteella. Ministeriön tiedotteella korostetaan, että suojelusta voidaan kuitenkin poiketa, jos metsästykselle asetetaan selkeä tavoite ja osoitetaan, ettei muuta tyydyttävää ratkaisua ole.

Lisäksi on varmistettava, ettei metsästys vaaranna suden suotuisan suojelutason saavuttamista. 

Maa- ja metsätalousministeriö on antanut Luonnonvarakeskukselle (Luke) tehtäväksi tuottaa Suomen susikannalle suotuisan suojelutason viitearvon, jota käytetään päätöksenteon tukena. Viitearvo kuvaa populaatiokokoa, jonka avulla Suomessa saavutetaan ja ylläpidetään pitkällä aikavälillä susikannan suotuisa suojelutaso. 

Luken kanta-arvion mukaan Suomessa oli tämän vuoden maaliskuussa 28 susilaumaa eli susikanta oli suotuisalla suojelutasolla. Susilaumojen lisäksi maaliskuussa oli 20 reviirin merkannutta susiparia.

Ministeriön tiedotteen mukaan kyseessä on Suomen suurin susikanta sataan vuoteen.

– Suden pennut syntyvät huhti–toukokuussa, joten kanta on loppuvuodesta huomattavasti suurempi kuin maaliskuussa, tiedotteella summataan.

Kannanhoidollisen metsästyksen poikkeusluvat myöntää Suomen riistakeskus. Alueelliset riistaneuvostot ovat käsitelleet alueensa susitilannetta syksyn aikana muun muassa reviiriyhteistyöryhmiltä saadun tiedon pohjalta.

Valtakunnallinen riistaneuvosto käsittelee Suomen susitilannetta tiistaina 2. marraskuuta. Asetuksen lausuntoaika päättyy 30. marraskuuta.

Ministeriön tavoitteena on vahvistaa asetus joulukuun alussa, jolloin metsästys voisi alkaa vuoden vaihteen jälkeen.