STT:n tiedot: Ohisalolle puntaroidaan kahta sijaista, myös ministerikierrätys mahdollinen

Vihreät valitsee sijaisen puheenjohtajan ja sisäministerin tehtäviin lokakuussa.
Politiikka

Maria Ohisalolle sijaista valitsevat vihreät puntaroivat STT:n tietojen mukaan puheenjohtajan sijaisen ja sisäministerin sijaisen tehtävien jakamista ja jopa ministerikierrätystä.

Perusteluina puheenjohtajan ja ministerin tehtävien jakamiselle mainitaan muun muassa työtehtävien kuormittavuus. Lisäksi toivotaan, että puheenjohtajalla olisi aikaa sitoutua tammikuussa koittavien aluevaalien kampanjointiin.

Hallitustyön kannalta tehtävien keskittäminen samalle henkilölle nähtäisiin kuitenkin järkevänä.

–  Tämä helpottaisi viisikon toimintaa, sanoi eräs puolueen jäsen.

STT haastatteli perjantaina seitsemän puoluehallituksen jäsentä. Kahdestatoista jäsenestä neljä on puheenjohtajia, joita ei jututettu, sillä valinnat koskevat heitä.

Ohisalo on jäämässä loppuvuodesta vanhempainvapaalle. Vihreät päättää hänen sijaisuusjärjestelyistään lokakuussa.

Viime viikonloppuna vihreiden puoluekokouksessa valittiin kolme varapuheenjohtajaa, Atte Harjanne, Iiris Suomela ja Hanna Holopainen, joista valitaan sijainen ainakin puheenjohtajan tehtävään. Vihreiden puoluehallitus päättää puheenjohtajan sijaistuksesta 1. lokakuuta.

Haastatellut korostivat, että valintaprosessi on vielä aidosti auki.

–  Emme ole harkintaa ehtineet tekemään emmekä kuulemaan ehdokkailta itseltään, mihin he ovat ehdolla, sanoi yksi haastatelluista.

Ne kolme puoluehallituksen jäsentä, jotka halusivat etukäteen nimetä suosikkinsa puheenjohtajan sijaiseksi, nostivat esiin joko Harjanteen tai Suomelan. Suomelan vahvuutena nähdään johtajakokemus esimerkiksi työryhmien, ohjelmatyön ja puolueen nuorisojärjestön vetäjänä.

Suurin osa korosti sitä, että puoluekokouksessa annetut äänet varapuheenjohtajaäänestyksissä eivät suoraan ohjaa sijaisuusvalintaa. Vihreissä varapuheenjohtajia ei ole jaoteltu ensimmäiseen, toiseen ja kolmanteen varapuheenjohtajaan äänimäärän perusteella.

Yksi haastatelluista totesi kuitenkin, että keskusteluissa ennen puoluekokouksen äänestystä Harjanteella oli ”aika paljon tukea”.

–  Tätä voidaan pitää yhtenä tekijänä valinnassa.

Aluevaalien läheisyydellä tuntuu olevan merkitystä sijaisuuspohdinnoissa. Harjanteen kotipaikka Helsinki nähdään joko hyvänä tai huonona asiana, riippuen vastaajasta. Helsingissä ei käydä aluevaaleja, joten Harjanteen uskottavuutta vaalikampanjan vetäjänä kyseenalaistettiin. Toisaalta puheenjohtajan sijaisen ei itse tarvitsisi käydä omaa vaalikampanjaa.

Ministerisijaisuus ratkaistaan puoluevaltuuskunnan ja eduskuntaryhmän yhteiskokouksessa 11. lokakuuta. Puoluehallituksen jäsenista suurin osa ei halunnut arvuutella ministerivalinnoilla. Kolme mallaili ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkoselle Ohisalolta jäävää sisäministerin salkkua.

Mikkosen nykyiselle ministeritontille pari vastaajista kaavaili eduskuntaryhmän puheenjohtajaa Emma Karia. Myös Suomela ja Harjanne nousevat esiin. Harjanteen puolesta puhuisi muun muassa hänen taustansa ilmastotutkijana.

Kari sen sijaan on tehtävässään nähnyt hallituksen toimintaa lähempää kuin Suomela ja Harjanne. Kaikki varapuheenjohtajat ovat vasta ensimmäisen kauden kansanedustajia.