STTK esittää kannustinongelmaan ratkaisua – tienattu euro vähentäisi tukia 60 sentillä

Kannustinloukut

Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ehdottaa uudistusta sosiaaliturvajärjestelmään kannustinongelmien purkamiseksi. STTK:n mallissa työn vastaanottamisen kynnystä laskettaisiin sillä, että etuudet ja työtulot sovitettaisiin paremmin yhteen.

Mallissa jokainen ansaittu euro vähentäisi etuuksia 60 sentillä. Ratkaisu olisi kannustava, mutta samalla julkisen talouden kannalta kestävä, perustelee STTK:n johtaja Katarina Murto.

Nykyinen sosiaaliturvajärjestelmä on STTK:n mukaan palveluiltaan liian hajanainen, osin toimimaton ja resursseiltaan riittämätön.

STTK katsoo, että työllisyys- sekä sosiaali- ja terveyspalvelut pitäisi integroida.

– Näin työllistyminen tehostuu ja nopeutuu, ja samalla ehkäistään työttömyyden pitkittymistä ja syrjäytymistä, Murto painottaa tiedotteessa.

STTK esittää etuusjärjestelmän selkeyttämistä siten, että toimeentulotuki ja asumistuki yhdistetään. Kannustusta parannettaisiin luomalla joka henkilölle yksilöllinen palvelusuunnitelma ja työllistymistä tai osallisuutta edistävä palvelupolku. Ansiosidonnaisiin työttömyysetuuksiin ei tässä mallissa puututtaisi.