Sivistys- ja tiedejaoston ehdotuksessa budjettilisäyksiksi panostetaan lapsiin ja kulttuuriin

Budjetti

Eduskunnan valtiovarainvaliokunnan sivistys- ja tiedejaosto jätti tänään oman ehdotuksensa budjettilisäyksiksi eduskunnan valtiovarainvaliokunnalle.

Neuvotteluihin osallistuivat hallituspuolueiden kansanedustajat Raija Vahasalo (kok.), Aila Paloniemi (kesk.), Timo Korhonen (kesk.) ja Matti Torvinen (sin.).

Neuvottelijat ovat tyytyväisiä lopputulokseen. Ehdotuksen lisärahoituksesta hyötyisivät erityisesti lapset ja nuoret sekä kulttuuri ja liikunta.

– Ehdotuksemme on erittäin monipuolinen ja valtakunnallisesti kattava. Budjettilisäyksiä saavat sekä pienet että isot toimijat, neuvottelijat iloitsevat.

Kokoomuksen Raija Vahasalo on erityisen tyytyväinen, että liikkuvan varhaiskasvatuksen pilottihanke saa tarvitsemansa rahoituksen.

Liikkuva varhaiskasvatus -pilottihanke on jatkoa Liikkuva koulu – ohjelmalle, joka onnistui arvioiden mukaan erittäin hyvin ja saavutti jopa 90 prosentin kattavuuden peruskoululaisista.

– Liikunnan roolia on tärkeää lisätä varhaiskasvatuksessa, sillä lasten liikuntatottumukset alkavat vakiintua jo kolmevuotiaana, Vahasalo iloitsee.

Keskustan Aila Paloniemi puolestaan nostaa esiin nuorten työpajatoiminnan. Hänen mukaansa 1,5 miljoonan euron lisärahoitus sille on välttämätön, sillä pajojen määrä kasvaa koko ajan.

– Nuorten työpajat tekevät kustannustehokasta ja vaikuttavaa työtä, jolla on voitu ehkäistä yhä lisääntyvää syrjäytymisvaaraa. Noin 80 prosenttia työpajatoimintaan osallistuvista nuorista sijoittuu pajajakson jälkeen koulutukseen, työhön tai muuhun aktiivitoimintaan. Sillä on nuoren elämän kannalta ratkaiseva merkitys, Paloniemi painottaa.

Suomen nuorisokeskusten Nuotta-valmennuksessa etsivän nuorisotyön ja työpajojen nuorilla on mahdollisuus vahvistaa itseluottamustaan, sosiaalisia taitojaan ja arjen hallintaa.

Elämyksellinen valmennus vahvistaa nuoria, jotka ovat toistuvasti tulleet torjutuiksi työnhaussa tai opiskelupaikan etsimisessä. 

Myös moni kulttuurikohde sai tarvittavaa lisärahoitusta. Keskustan Timo Korhonen on tyytyväinen Kuhmon Kamarimusiikille ehdotetusta 50 000 euron lisärahasta 50-vuotisjuhlavuoden erikoisjärjestelyihin.

– Kuhmon Kamarimusiikki lukeutuu maailman parhaimpiin klassisen musiikin festivaaleihin. Suomen kaltaisessa sivistysvaltiossa kulttuurin ja tämän kaltaisten ainutlaatuisten tapahtumien tukeminen on erittäin merkittävää, Korhonen toteaa.  

Sinisten Matti Torvinen iloitsee erityisesti panostuksista vähävaraisten lasten harrastustoimintaan. Tätä varten ehdotuksessa esitetään lisärahaa seuratukeen, joka kohdennetaan vähävaraisten lasten liikuntamahdollisuuksien lisäämiseen.

– Selvityksen mukaan nuorista vain kolmannes liikkuu terveytensä kannalta riittävästi. Liikunnan puute on haitallista sekä nuorelle itselleen, että kansantaloudelle, sillä liikkumattomuuden vuosittaiset yhteiskunnalliset kustannukset ovat miljardeja euroja. Jokaisen nuoren yhtäläisistä mahdollisuuksista liikuntaharrastuksiin täytyy pitää huolta, Torvinen painottaa.

Edellä mainittujen lisäksi lisärahoitusta ehdotettiin muun muassakoulujen kerhotoimintaan, Lukukeskukselle sekä saamelaisten kulttuuri- ja kielipesien toimintaan.