Reilut 55 000 peruskoulun päättävää sai opiskelupaikan lukiosta tai ammatillisesta koulutuksesta

Koulutus

Runsaat 55 000 peruskoulun päättänyttä on saanut opiskelupaikan lukiosta tai ammatillisesta koulutuksesta, kertoo Opetushallitus. Yhteensä liki 60 000 peruskoulun päättänyttä haki opiskelupaikkaa.

Kaikkiaan perusopetuksen jälkeisiin koulutuksiin haki reilut 78 000 hakijaa, joista noin 69 500 sai opiskelupaikan. Oppilaitokset julkaisevat kevään yhteishaun tulokset torstaista alkaen.

Tänä vuonna peruskoulun päättävillä oli ensimmäistä kertaa velvollisuus hakea toisen asteen koulutukseen, nivelvaiheen koulutukseen tai muuhun oppivelvollisuuden piiriin kuuluvaan koulutukseen.

Jos oppivelvollinen jää ilman opiskelupaikkaa, opinto-ohjaajat antavat tukea koulutuspaikan löytämiseen kesän aikana. Nyt valitsematta jäänyt voi myös tulla valituksi varasijalta vielä kesän aikana.

Jos opiskelupaikkaa ei löydy kesän aikana, vastuu ohjauksesta ja valvonnasta siirtyy nuoren asuinkunnalle.