Rajavartiolaitoksen valvontakoneet eivät nouse enää ilmaan aina, kun pitäisi

Poliittisilta päättäjiltä kiirehditään 60 miljoonan määrärahaa, jotta kahden Dornier-koneen seuraajia päästäisiin kilpailuttamaan ja tilaamaan. Hankejohtajan mukaan 25 vuotta palvelleiden lentokoneiden luotettavuus on jo heikentynyt.
Rajavalvonta

Rajavartiolaitos kiirehtii määrärahan ja tilausvaltuuden saamista uusille valvontalentokoneille. Tämä on edellytys sille, että vanhenevien Dornier 228 -koneiden korvaajat saadaan suunnitellusti käyttöön vuonna 2025.

Rajavartiolaitos on selvittänyt tietopyynnöillä vaihtoehtoja koneiden korvaajiksi. Myös tarjouspyyntöjä on jo valmisteltu, mutta niiden lähettämiseen ei voida edetä ennen määrärahan ja tilausvaltuuden myöntämistä.

MVX-hankejohtajan, prikaatikenraali Jari Tolppasen mukaan päätöksen lykkääntyminen tulevasta kesästä merkitsisi myös uusien koneiden käyttöönoton lykkääntymistä.

–  Päätöstä ei tulisi viivyttää, sillä näiden (Dornier-)koneiden luotettavuus on jo nyt heikentynyt teknisten vikojen vuoksi. Vuosittain useita kymmeniä lentosuorituksia peruuntuu siitä syystä, että koneita ei saada vikojen vuoksi käyttöön. Meillä ei ole täyttä varmuutta siitä, että koneet olisivat käytettävissä silloin, kun jotain vakavaa erityisesti tuolla merialueella tapahtuu, Tolppanen sanoo.

Kaksi Dornier-konetta ovat palvelleet jo 25 vuotta. Rajavartiolaitoksen selvitysten mukaan kiinteäsiipisiä koneita ei voi korvata muilla järjestelmillä, kuten lennokeilla tai helikoptereilla.

Vaikka Rajavartiolaitoksella tuntuu oleva kiire saada MVX-hanketta eteenpäin, ei sen tiellä pitäisi olla ylivoimaisia esteitä. Valvontalentokoneiden uusiminen on kirjattu pääministeri Sanna Marinin (sd.) hallitusohjelmaan.

Rajavartiolaitos sai tietopyyntöihinsä vastauksia 14 lentokonetyypistä. Ne ovat kooltaan ja suorituskyvyltään osin hyvinkin erilaisia. Pääosa on varustettu potkuriturbiinimoottorein, mutta mukana on myös muutama suihkukone.

Vastausten perusteella Rajavartiolaitoksessa arvioidaan, että hankintaan esitetty 60 miljoonan euron määräraha on riittävä hankinnan toteuttamiseen.

Minimikriteerinä MVX-hankkeessa on vähintään kaksi konetta sekä sama suorituskyky kuin nykyisin. Tavoitteena on kuitenkin saada uusien koneiden myötä lisää toiminta-aikaa ja -matkaa, parantaa koneiden tietoliikenneyhteyksiä sekä lisätä kuljetuskapasiteettia.

–  Olemme arvioineet, että keskeisten suorituskykyjen kehittäminen vaatii käytännössä nopean ja paineistetun ilma-aluksen. Lisäksi sen tulee olla kooltaan nykyistä Dornier-kalustoa suurempi, MVX-apulaishankepäällikkö, majuri Kenneth Rosenqvist kertoo.

Hänen mukaansa keskeisenä arviointiperusteena ovat olleet eri konetyppien elinkaarikustannukset, joiden väistämätön kasvu nykyisestä halutaan pitää kurissa.

Vartiolentolaivueen komentajan, kommodori Matti Lallukan mukaan Rajavartiolaitoksen koko lentotoiminnan vuosikustannukset ovat 12 helikopteria mukaan lukien noin 20 miljoonaa euroa. Kahden Dornier-koneen osuus tästä on ollut ”muutama miljoona”.