Rahapeliautomaattien hajasijoitus pulma etenkin nuorten pelaamisessa – nuorison tupakan ja alkoholin käyttö ei enää vähene, kertoo tutkimus

Veikkaus

Rahapelien suomalainen erityispiirre, peliautomaattien hajasijoitus arkiympäristön kauppoihin ja kioskeille, on pulmallinen erityisesti rahapelien ikärajavalvonnassa. Näin todetaan tuoreessa Nuorten terveystapatutkimuksessa.

Alaikäisiä ei pitäisi rahapelien parista löytyä, sillä kaikella rahapelaamisella on Suomessa 18 vuoden ikäraja.

Nyt tehdyn kyselyn mukaan rahapelaamisen kokee ongelmaksi runsas kymmenesosa Suomen 12–18-vuotiaista. Nettipelaaminen on 12–14-vuotiailla harvinaista, mutta yleistyy 16-vuotiaana.

Kyselytutkimuksessa ilmeni niin ikään, että 12–18-vuotiaiden pelaaminen rahapeliautomaateilla väheni hieman vuosina 2017–2019 ja oli selvästi vähäisempää kuin ennen lakimuutosta 2011.

Nuorten tupakan ja alkoholin käyttö ei kyselytulosten mukaan enää vähene. Raittiiden osuuden lisääntyminen nuorissa on viime vuosina pysähtynyt. Kuukausittain ja viikoittain juovien sekä humalaan juovien osuuksien väheneminen tasaantui vuoden 2015 jälkeen.

Alkoholin hankkii alaikäisille yleensä joku muu, vain harva heistä on ostanut sitä itse Alkosta tai kaupasta. Alkoholimainontaa nähneiden nuorten osuus laski.

Tupakkatuotteiden käytön väheneminen pysähtyi alaikäisillä nuorilla vuosien 2017–2019 aikana. Tutkimuksen tekijät korostavat, että kansanterveyden näkökulmasta pitkään jatkunut myönteinen kehitys näyttää pysähtyneen.

Huolta herättää myös se, että 2010-luvulla nuorista yhä useampi on alkanut käyttää nuuskaa päivittäin tai silloin tällöin.

Tupakointikokeilujen väheneminen pysähtyi kaikilla 14-vuotiailla sekä 16–18-vuotiailla pojilla. Harva 12-vuotias on kokeillut tupakkaa.

Suomalaisista 16–18-vuotiaista tupakkatuotteita käyttää päivittäin runsas kymmenes, 14-vuotiaista pari prosenttia. Pitemmällä aikavälillä, esimerkiksi vuosituhannen vaihteeseen verrattuna, käyttö on selvästi vähentynyt.

Nuuskan käyttö kuitenkin lisääntyi 2010-luvulla sekä 16–18-vuotiailla pojilla että tytöillä.
Noin puolet 16–18-vuotiaista pojista ja kolmannes tytöistä on kokeillut sähkösavukkeita. Tutkimuksen mukaan sähkösavukkeiden kokeiluun kannustavat kokeilunhalu ja kavereiden esimerkki.

Kaikista vastanneista nuorista yhteensä vain kaksi prosenttia kertoo käyttävänsä sähkösavukkeita viikoittain tai useammin. Viimeisen kuuden vuoden aikana sähkösavukkeiden käyttö on lisääntynyt ainoastaan poikien keskuudessa.

Sosiaali- ja terveysministeriön joka toinen vuosi tekemään kyselyyn vastasi tällä kertaa 3 520 nuorta.