PTT selvitti OKL:n lakkautuksen vaikutuksia – "On syytä miettiä Savonlinnaa helpottavia ratkaisuja"

Savonlinna

Savonlinnan kampuksen toimintojen siirtämisen vaikutukset alueen muuhun työllisyyteen jäävät Pellervo taloustutkimuksen PTT:n selvityksen mukaan vähäisiksi.

PTT selvitti Juha Sipilän (kesk.) hallituksen toimeksiannosta Savonlinnan opettajankoulutuslaitoksen lakkauttamisen ja Savonlinnan kampuksen toimintojen siirron kokonaistaloudellisia vaikutuksia alueella.

Itä-Suomen yliopisto on päättänyt lakkauttaa opettajakoulutuksen Savonlinnassa ja keskittää sen Joensuuhun.

Hallitusta hiillostettiin asiasta viimeksi torstaina eduskunnan kyselytunnilla.

Pääministeri Sipilä totesi, että asiasta on keskusteltu Itä-Suomen yliopiston ja Savonlinnan kaupungin kanssa moneen otteeseen.

Itä-Suomen yliopistolle tarjottiin jatkon mahdollistanutta strategiarahoitusta, mutta yliopisto ei halunnut enää siirtää asiaa, vaan halusi ratkaista asian tällä kaudella.

– Yliopisto halusi pitkäaikaisen ratkaisun, Sipilä totesi eduskunnalle ja korosti yliopiston itsenäistä ratkaisua.

Suurimmat negatiiviset vaikutukset Savonlinnan kaupungin talouteen syntyvät PTT:n mukaan lyhyellä aikavälillä, kun kaupungin talous joutuu sopeutumaan uuteen tilanteeseen.

Myös vuokra-asuntoyhteisöjen vaikeudet heijastuvat negatiivisesti kaupungin talouteen.

– On syytä miettiä ratkaisuja, joilla voidaan helpottaa kaupungin talouden sopeutumista, selvityksen yhteenvedossa todetaan.

Pääministeri Sipilä lupasikin kyselytunnilla torstaina, että hallitus perustaa työryhmän kartoittamaan Savonlinnalle uusia ja korvaavia mahdollisuuksia.

PTT:n selvityksen mukaan pääosalle yliopiston työntekijöistä tarjotaan mahdollisuutta siirtyä työn perässä, joten he eivät jää työttömiksi.

Opiskelijoiden poistuminen vähentää kulutuskysyntä alueella, mutta vaikutukset ovat pieniä, koska opiskelijat ovat pienituloisia.

Kunnallisverotulot vähenevät veronmaksajien vähenemisen ja työttömäksi jäävien ansiotulojen pienenemisen seurauksena.

Kiinteistöverotulot pienevät, kun kiinteistöjen hinnat ja verotusarvot laskevat.

Opiskelijoiden poismuuton suora vaikutus kaupungin talouteen on tutkimuksen mukaan vähäinen.

Opiskelija-asuntojen käyttöasteen laskeminen aiheuttaa kuitenkin Savonlinnan opiskelija-asunnot Oy:lle taloudellisia vaikeuksia.

Muutokset vuokra-asuntomarkkinoilla heikentävät myös Savonlinnan kaupungin omistaman vuokra-asuntoyhtiön tilannetta.