Poissaoloja, sijaisten puuttumista ja henkilökunnan väsymystä – päiväkotien kuormitus näkyy lasten perheille

Varhaiskasvatus

Henkilökunnan kiire ja kuormitus näkyvät päiväkodissa olevien lasten perheille, ilmenee Suomen Vanhempainliiton kyselystä.

Vastaajista noin 44 prosenttia arvioi, että kiire ja kuormitus näkyvät oman lapsen päiväkodissa. Käytännössä ne näkyvät vanhemmille henkilökunnan poissaoloina ja vaihtuvuutena, sijaisten puuttumisena sekä henkilökunnan väsymyksenä ja uupumuksena. Esimerkiksi sovittuja keskusteluja jää pitämättä tai suunniteltua toimintaa ja retkiä perutaan.

– Kun henkilökuntaa on liian vähän, lasten yksilöllinen huomioiminen kärsii, vaaratilanteet ja tapaturmat lisääntyvät ja lasten oireilu kasvaa. Kiire ja kuormitus aiheuttavat myös sen, että lapsen tuen tarpeisiin ei aina pystytä vastaamaan riittävästi, Vanhempainliitto kertoo tiedotteessa.

Osa vastaajista kokee, ettei henkilökunnalla ole aikaa ottaa lasta vastaan aamulla tai keskustella lapsen päivästä hakutilanteessa.

Kiire välittyi vastaajille myös henkilökunnan kiirepuheena sekä päiväkodin ja kodin välisen viestinnän niukkuutena. Vanhemmat myös arvioivat, että päiväkodin kiire ja kuormitus heijastuvat lapseen stressaantuneisuutena, kiukkuisuutena, levottomuutena ja käytösongelmina.

Huolien ohella kyselystä selviää, että vanhemmat näkevät varhaiskasvatuksessa myös paljon hyvää. Vastanneista vanhemmista 90 prosenttia on jokseenkin tai samaa mieltä siitä, että heidän lapsensa viihtyy varhaiskasvatuksessa. Lähes saman verran kokee, että heidän lapsensa oppii varhaiskasvatuksessa uusia taitoja.

Lisäksi selvä enemmistö vastanneista arvioi, että lapsi kohdataan lämpimästi ja yksilöllisesti ja hänen tarpeensa huomioidaan varhaiskasvatuksessa.

Vanhempainliitto kertoo, että vastauksissa näkyy selvästi vanhempien suuri arvostus ja kiitollisuus varhaiskasvatusta ja sen työntekijöitä kohtaan. Liitto toivookin, että ratkaisuja varhaiskasvatuksen ongelmiin löytyisi pikaisesti.

Vanhempainliiton kyselyyn vastasi 1 830 henkilöä 10.–21. marraskuuta.