Perustuslakivaliokunta: Esitys rokotevelvollisuudesta sote-henkilöstölle on perustuslain mukainen

Koronarokote

Vaatimus koronarokotteesta sote-henkilöstölle on perustuslain mukainen, toteaa eduskunnan perustuslakivaliokunta lausunnossaan. Tiedotteen mukaan lausunto on yksimielinen.

Hallitus lähetti joulukuun alussa eduskuntaan esityksen koronarokotevelvollisuudesta sote-henkilöstölle. Esitys velvottaisi hoitajat, lääkärit ja muut sote-alan työntekijät ottamaan koronarokotuksen. Ilman sitä edessä voisi olla jopa palkan menetys.

Perustuslakivaliokunta toteaa, että sääntelyssä on kyse sosiaali- ja terveydenhuollon toimijoiden velvollisuudesta varmistaa, että erityisen haavoittuvassa asemassa oleville potilaille ja asiakkaille annettavissa palveluissa käytetään vain sellaista henkilöstöä, jolla on suoja covid-19-tautia vastaan.

– Sääntelyn voidaan siten katsoa merkitsevän henkilöstöön kohdistuvaa, työntekijän terveydentilaa koskevaa vaatimusta. Sääntelyssä ei ole kyse pakollisesta rokotuksesta. Sääntelyllä on kuitenkin välillisiä vaikutuksia sosiaali- ja terveysalalla työskentelevien henkilöiden perusoikeuksiin, tiedotteessa summataan.

Perustuslakivaliokunnan mukaan ehdotetulle sääntelylle on selvästi hyväksyttävät perusteet. Sääntely on myös oikeasuhtaista. 

– Esityksen tavoitteena on suojata erityisesti covid-19-taudin vakaville seurauksille alttiiden sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja käyttävien asiakkaiden ja potilaiden henkeä ja terveyttä.

Perustuslakivaliokunta korostaa tarvetta seurata hyvin tarkkaan muutoksen toteutumista ja sen vaikutuksia julkisen vallan velvollisuuteen turvata jokaiselle riittävät sosiaali- ja terveyspalvelut sekä edistää väestön terveyttä.