Perusturvaa miettinyt työryhmä sai työnsä päätökseen ja ehdotti askeleita perusturvan selkeyttämiseksi

Sosiaaliturva

Laajaa perusturvan uudistusta pohjustanut parlamentaarinen ja poikkihallinnollinen Toimi-hanke on saanut puolitoistavuotisen työnsä päätökseen.

Työryhmä linjasi viisi peruspilaria, joille tulevaisuuden sosiaaliturvan tulisi rakentua.

Ensinnäkin sosiaaliturvan tulee vastata perustuslain mukaisesta huolen pitämisen tavoitteesta. Toiseksi sosiaaliturvan on mahdollistettava ihmisen osallisuuden ja merkityksen kokemukset sekä tukea työllisyyttä, aktiivisuutta ja elinikäistä oppimista.

Palveluiden ja etuuksien tulee nivoutua paremmin yhteen. Neljänneksi sosiaaliturva tukee yksilön oikeuksien ja velvollisuuksien tasapainoa, joka on sopusoinnussa julkisen talouden kanssa.

Viimeiseksi sosiaaliturvan tulee työryhmän mukaan olla nykyistä selkeämpi ja ymmärrettävämpi.

Perusturvan ja toimeliaisuuden hankkeen puheenjohtaja, valtiosihteeri Paula Lehtomäki esitteli maanantaina julkisuudelle työn tuloksia.

Hänen mukaansa tavoitteena ei niinkään ollut selvittää nykypäivän haasteita vaan pikemmin katsoa kokonaisuutta 2030-luvun haasteista käsin.
Lehtomäki kuvaa hankkeen toimintapaa uudenlaiseksi, jopa poikkeavaksi.

Lähtökohtana on ollut laajapohjainen keskustelu siitä, mitä tehdään ja miten tehdään.

– Mahdollisimman monet ihmiset ja tahot ovat voineet tuoda työhön oman panoksensa, hän kertoi.

Varsinaisia päätöksiä työryhmä ei tehnyt. Hankkeen tavoitteena on ollut tukea poliittisia toimijoita ja puolueita näkemysten muodostamisessa.

Mukana työryhmätyöskentelyssä ovat olleet asiantuntijoiden lisäksi kaikkien eduskuntapuolueiden edustajat, työmarkkinajärjestöjen, yrittäjäjärjestöjen sekä sosiaali- ja terveysjärjestöjen edustajat.

Osapuolet korostivat hankkeen opettaneen paljon uutta.

THL:n tutkimusprofessori Pasi Moision mukaan yksi oivallus oli se, että uudistuksen tekemiseen ei riitä vain poliittinen päätös siitä, mitä tehdään.

– Lisäksi tarvitaan lukuisa joukko poliittisia päätöksiä siitä, miten se toteutetaan, hän huomautti.

Lehtomäki painotti, että kyseessä on pitkäjänteinen, yli useiden vaalikausien ulottuva uudistus. Toisaalta liikkeelle pitää päästä heti.

– Yksinkertaistamisessa voidaan päästä eteenpäin jo esimerkiksi hyödyntämällä digitaalisia järjestelmiä. Kaikki uudistukset eivät vaadi lainsäädäntötyötä.