Pelastakaa Lasten raportti: Ilmastonmuutos on lasten suurin huolenaihe Suomessa – lasten mielestä aikuiset eivät ota heidän huoltaan ympäristöstä tosissaan

Työttömyys, turvattomuus ja epätasa-arvo nousevat myös huolenaiheiksi 13–17-vuotiailla
Kotimaa

Kaikkein suurin tulevaisuuden huolenaihe lapsilla on ilmastonmuutos.

Suurimmaksi huolenaiheekseen sen nosti 78 prosenttia lapsista Pelastakaa Lasten toteuttamassa kyselyssä ja Lapsen ääni 2019: Tulevaisuuden Suomi -raportissa.

Kyselyssä selvitettiin 13–17-vuotiaiden lasten kokemuksia erityisesti köyhyydestä, työttömyydestä, turvallisuudesta, ilmastonmuutoksesta, eriarvoisuudesta ja vaikuttamismahdollisuuksista.

Lasten kokemassa turvattomuuden tunteessa nousee esille huoli siitä, millaisessa maailmassa he aikuistuvat.

Lapset kokevat, etteivät aikuiset tee tarpeeksi estääkseen ilmastonmuutosta. Lasten mielestä aikuiset eivät ota heidän huoltaan ympäristöstä tosissaan.

Kyselyyn vastanneet lapset toivovat, että Suomi olisi suunnannäyttäjä ja kansainvälisesti rohkea keskustelija ilmastokysymyksissä. Lapset vaativat nopeaa reagointia maan poliitikoilta ja muilta päättäjiltä.

Työttömyys on toiseksi suurin huolenaihe, se nousi esille 55 prosentilla kyselyyn vastanneista.

Työttömien vanhempien lapsista 69 prosenttia on huolissaan työttömyydestä, työssäkäyvien lapsista 51 prosenttia.

Työllistymismahdollisuuksissa kyselyyn vastanneita lapsia huolestuttaa se, löytyykö itselle mieluinen ja sopiva työ. Työllisyyskehityksessä nousee huoli työpaikkojen siirtymisestä ulkomaille ja ihmistyön korvaaminen teknologialla.

Maahanmuuttoon liittyvät kysymykset ovat kyselyn perusteella lapsille vaikeita. Lapset kokevat ongelmaksi, että julkisella keskustelulla vaikutetaan heidän mielipiteisiinsä.

Noin kolmasosa vastaajista pitää maahanmuuttoa Suomen turvallisuutta uhkaavana. Lapset pitävät kuitenkin rasismia maahanmuuttoa suurempana huolena.

Lapset kokevat itselleen tärkeiksi asioiksi erityisesti tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden.

Lapset pitävät Suomea sukupuolten tasa-arvon mallimaana ja haluavat säilyttää maan sellaisena. Useampi lapsi nosti kyselyssä esille huolen transihmisten oikeuksien toteutumisesta.

Vain alle 40 prosenttia lapsista uskoo voivansa vaikuttaa Suomen tulevaisuuteen. Lähes puolet vastaajista kokee, ettei lapsia kuulla heitä itseään koskevassa valtakunnallisessa päätöksenteossa, eivätkä he saa siitä myöskään tietoa.

Lapset toivovat, että esimerkiksi kouluissa kerrottaisiin enemmän poliittisesta päätöksenteosta ja sen konkreettisista seurauksista. He ehdottavat myös vaalitoreja ja varjoäänestyksiä sekä äänestysikärajan laskemista 16 vuoteen.

Lasten näkemyksiä ja unelmia esiin nostava raportti on osa laajempaa Lapsen ääni 2019 -kyselyaineistoa, jonka toinen osa, Lapsiköyhyys-raportti, julkaistaan lokakuussa.

Kysely toteutettiin verkkokyselynä touko–kesäkuussa 2019 ja siihen vastasi 565 lasta.