Oikeusministeri Henriksson: Positiivista luottotietorekisteriä ei saada käyttöön tällä vaalikaudella – "Äärimmäisen vaikea hanke"

Ylivelkaantuneet

Niin sanottua positiivista luottotietorekisteriä ei saada käyttöön enää tällä vaalikaudella.

Oikeusministeri Anna-Maja Henriksson (r.) vahvisti eduskunnan budjettikeskustelussa, että alun perin kaavailtu aikataulu ei pidä.

Oikeusministerin mukaan hanke on äärimmäisen tärkeä, mutta myös äärimmäisen vaikea sekä juridisesti että teknisesti.

– Tarkoitus oli, että rekisteri olisi voitu ottaa käyttöön tämän hallituskauden aikana, mutta nyt äskettäin saimme valitettavasti tiedon, että se voidaan ottaa käyttöön vasta keväällä -24.

Henrikssonin mukaan tämä perustuu verohallinnon arvioon mittavan rekisterin perustamisen edellyttämästä ajasta.

– Tästä johtuen itse olen myös nyt ajatellut, että on tärkeätä, että kaikki se lainsäädäntötyö tehdään valmiiksi tällä hallituskaudella mutta myös otetaan huomioon se, mitä talousvaliokunta on hallitukselle huomauttanut, elikkä että myös näihin maksuhäiriömerkintöihin puututaan.

Ministerin mukaan tämä valmistelu on käynnistymässä nyt oikeusministeriössä, ja tarkasta aikataulusta tulee tietoa myöhemmin.

Positiivisella luottotietorekisterillä tarkoitetaan tietokantaa, johon luotto- ja rahoituslaitokset ilmoittaisivat myöntämiensä luottojen määrät yksilötasolla.

Tietokannasta luotonantajat voisivat saada tiedot luotonhakijalla jo olevista luotoista sekä lisäksi luotonannossa tarvittavat luotonhakijan tulotiedot tulorekisteristä välitettyinä.

Rekisterillä torjuttaisiin ylivelkaantumista eri suunnista, ja se helpottaisi myös luotonhakijan maksukyvyn arviointia.