Nuoren metsän hoidon tukitasoa nostetaan ja ehtoja lievennetään – Kurvinen: "Metsätalouden jokapäiväinen työ on huoltovarmuuden tukijalka"

Metsätalous


Nuoren metsän hoitotuki nousee kesäkuun alussa 20 eurolla hehtaaria kohden, jos hoidon yhteydessä kerätään pienpuuta. Tuki on tällöin yhteensä 450 euroa hehtaarilta. Korkeampaa tukea saavat kohteet, joiden hakemus on jätetty Suomen metsäkeskukselle 1.6.2022 tai sen jälkeen. 

Samalla valtioneuvoston päätöksellä myös tuen saannin ehdot lievenevät. Muutosten tavoitteena on kannustaa metsänomistajia nuorten metsien hoitoon ja sen yhteydessä tehtävään pienpuun keruuseen. 

Hoitotyön yhteydessä vaadittavan puuston poistuman määrävaatimus laskee pohjoisessa Suomessa tuhannesta rungosta 800 runkoon ja muualla Suomessa 1500 rungosta tuhanteen runkoon hehtaaria kohden.

Poistettavien puiden kantoläpimittavaatimus nousee kahdesta senttimetristä kolmeen senttimetriin. Muuten tukiehdot säilyvät ennallaan.

Muutokset merkitsevät nuoren metsän hoidon tukitason ja tukiehtojen palautumista Kemera-tukijärjestelmän alkuperäiselle, vuoden 2015 säännösten mukaiselle tasolle.

– Metsänomistajien ja metsätalouden jokapäiväinen työ on kansantalouden ja huoltovarmuuden tukijalka. Tukitason nosto ja ehtojen keventäminen on tarpeellinen toimi metsiemme hoidon ja puun pitkäjänteisen saatavuuden edistämiseksi, sanoo tuore maa- ja metsätalousministeri Antti Kurvinen tiedotteessa.