Normien purkutalkoot jatkuvat – Berner: Kansalaisten arki helpottuu

Normien purku

Hallituksen kärkihanke, normien purku, etenee.

– Työ säädösten sujuvoittamiseksi ja tarpeettomien normien purkamiseksi etenee ministeriöissä määrätietoisesti ja hallitusohjelman tavoitteiden mukaisesti, liikenne- ja viestintäministeri ministeri Anne Berner (kesk.) toteaa.

Tavoitteena on Bernerin mukaan mahdollistava sääntely, turhien normien purkaminen ja hallinnollisen taakan keventäminen. Hankkeen tuloksia julkistetaan puolivuosittain, nyt jo neljättä kertaa.

– Konkreettiset tulokset alkavat näkyä käytännössä. Kansalaisten arkea on helpotettu sähköistä asiointia kehittämällä ja karsimalla viranomaismaksuja.

Yrityksiin kohdistuvasta normienpurusta ministeri ottaa esimerkiksi kaivoslain uudistukset.

Kaivosyritysten hallinnollista taakkaa on kevennetty purkamalla vanhentuneita velvoitteita (kaivoskarttojen toimittaminen) ja lupamenettelyä. Malminetsintälupien rauettamisessa siirrytään ilmoitusmenettelyyn.

Uudistus koskee noin 50 yritystä ja kokonaissäästö on noin 100 000 euroa vuodessa.

Vuoden 2017 ensimmäisellä puoliskolla kansalaisten arkea helpotettiin muun muassa käynnistämällä ammatillisen koulutuksen reformi, uudistamalla etu- ja sukunimiä koskevaa sääntelyä, uudistamalla lapsen huolto- ja tapaamisoikeutta koskevia normeja sekä pidentämällä autojen katsastusvälit vastaamaan EU-tasoa.

Yritysten toimintaedellytyksiä parannettiin muun muassa asiakastietovarannon käyttöönotolla, kaavoituksen muutoksilla, maa- ja metsätalouteen liittyvillä rakentamisen helpotuksilla sekä keventämällä useita viranomaismenettelyjä.

Uusia markkinoita avattiin liikennepalveluihin liittyvää lainsäädäntöä uudistamalla. Lisäksi yritysten toimintaedellytyksiä parannettiin kokeilemalla lainsäädännön valmistelussa ”yksi yhdestä” –periaatetta.

Hallintoa kevennettiin ja sujuvoitettiin sähköistä asiointia lisäämällä. Myös useita lupaprosesseja kevennettiin siirtymällä ilmoitusmenettelyyn.

Hallinnon rakenteita uudistettiin ja lupa- ja valitusprosesseihin liittyvä palvelulupaus vahvistettiin.

Lupamenettelyjä koskevalla palvelulupauksella viranomaiset kiinnittävät huomiota hyvän hallinnon vaatimuksiin ja sekä sujuviin viranomaismenettelyihin ja asiakaslähtöisyyteen.

Palvelulupauksen toimeenpano tarkoittaa esimerkiksi sitä, että kehitetään ja toteutetaan yhden luukun periaatetta.

Maa- ja metsätalousministeriö sekä työ- ja elinkeinoministeriö kokeilevat ”yksi yhdestä” -periaatetta yrityksiä koskevan sääntelyn keventämiseksi.

Tämä tarkoittaa sitä, että kansallisesta tai EU-minimisääntelyn ylittävästä lainsäädännöstä yrityksille aiheutuva yhden euron lisäkustannus on kompensoitava vastaavalla säästöllä. Säästö etsitään joko saman tai toisen lakihankkeen yhteydessä.

Periaatetta sovelletaan työ- ja elinkeinoministeriössä kaivoslain ja työaikalain muutoksiin sekä maa- ja metsätalousministeriössä elintarvikelain kokonaisuudistuksen yhteydessä.

Linkit listauksiin ministeriöiden norminpurkuhankkeista