MT: Hallintoneuvoston puheenjohtaja lisäisi alueellista ulottuvuutta Ylen omiin tyytyväisyysmittauksiin

Yleisradio

Yleisradion hallintoneuvoston puheenjohtaja, kokoomuksen kansanedustaja Arto Satonen pitää Maaseudun Tulevaisuuden (MT) eilen keskiviikkona julkaistun kyselyn tuloksia yllättävinä.

MT:n kyselyssä selvisi, että etenkin maaseudulla asuvat suomalaiset ovat yhä tyytymättömämpiä maan yleisradioyhtiötä kohtaan. Enemmistö suomalaisista antaa Ylelle kuitenkin hyvän arvosanan.

– On yllättävää, että muutos on niin suuri suhteessa edelliseen lukuun. Olisi hyvä nähdä, millainen seuraava luku on, Satonen pohtii lehden torstaisessa haastattelussa.

Hallintoneuvoston puheenjohtajan mukaan yhdestä luvusta ei voi vetää liian suuria johtopäätöksiä, vaikka muutos ”oli sen verran huomattava”.

– Alueellinen eriytyminen on muutenkin minulle läheinen aihe, ja Suomessa suhtaudutaan osaan asioista eri tavalla omasta elinpiiristä riippuen, Satonen sanoo MT:lle ja viittaa eroihin maaseudun ja kaupunkien välillä.

Satonen pitää ehkä hieman puutteellisena sitä, että Ylen omissa tarkasteluissa arviot tehdään usein niin, että ihmiset jaotellaan sukupuolen ja ikäryhmän mukaan.

– Tässä voisi ottaa esille sellaisen ajatuksen, että Ylen omissa tutkimuksissa olisi samanlainen alueellinen tarkastelu. Eri asiat ovat tärkeitä riippuen siitä, missä asuu. Samoin eroja voi olla arvomaailmoissa. Yksi näkökulma voisi olla alueellinen.