Ministeri Berner: Taksiliikenteessä perusasiat kohdallaan, mutta valvonnassa löytyi parannettavaa

Taksiliikenne

Eilinen taksiliikenteen valvontapäivä osoitti, että palvelut toimivat pääasiassa hyvin. Puutteita ilmeni liikenne- ja viestintäministeriön mukaan erityisesti palvelusta annettavan tiedon osalta.

– Puutteisiin on pureuduttava saman tien, sanoo liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner (kesk.) taksiliikenteen valvontapäivän tuloksista.

Helsingin poliisilaitos, Liikenne- ja viestintävirasto Traficom sekä Verohallinto järjestivät Helsingissä perjantaina taksiliikenteen yhteisvalvonnan, jossa jokainen viranomainen valvoi oman vastuualueeseensa kuuluvia asioita.

Poliisin tiedotteen mukaan valvonnassa tarkastettiin 111 liikenteessä olevaa taksia. Puutteita oli lähinnä luvanhaltijasta ja kuljettajasta annettavien tietojen osalta. Liikenneturvallisuuteen ja lupiin liittyvät asiat olivat pääosin kunnossa.

– Perusasiat ovat kohdallaan ja se on hyvä. Liikennepalvelulaissa säädetään kuitenkin tiukat vaatimukset sille, että taksitoiminta on asiakkaalle turvallista ja luotettavaa ja että kaikki viranomaisvelvoitteet täytetään asianmukaisesti. Nyt on tärkeää, että valvontaviranomaiset huolehtivat, että puutteet tulevat korjatuiksi. Liikennepalvelulaissa määriteltyjä pelisääntöjä on kaikkien alan yritysten ja kuljettajien noudatettava, Berner korostaa.

Liikenneministeri pitää  hyvänä toimintamallina sitä, että viranomaiset tekevät valvonnassa yhteistyötä.

– Näin saamme kattavan käsityksen taksiliikenteen toimivuudesta. Lisäksi näen tärkeänä, että valvonnan ohella viranomaiset antoivat tietoa uudesta sääntelystä, ministeri Berner toteaa.

Joulukuussa julkaistun liikennepalvelulain seurantaraportin mukaan liikennepalvelulain uudistus näytti lisänneen taksialalla toimivien yritysten ja kuljettajien määrää.

Myös taksien tarjoamat palvelut ja hinnoittelumallit vaikuttavat monipuolistuneen.

– Liikennepalvelulaki ja taksisääntelyn uudistaminen sen osana liittyy liikennemarkkinoiden laajempaan muutokseen. Tarkoitus on varmistaa taksimarkkinan toimivuus, nostaa asiakkaiden tarpeet etusijalle ja tarjota toimialalle mahdollisuuksia luoda uusia palveluja, korostaa ministeri Berner lain tavoitteita.

Ministeri muistuttaa myös, että laki tuli voimaan alle vuosi sitten, joten johtopäätökset sen vaikutuksista pitkällä aikavälillä voidaan tehdä vasta myöhemmin.

Liikennepalvelulain tavoitteena on tehdä liikenteestä asiakkaille kokonaisvaltainen palvelu ja tarjota käyttäjille joustavuutta ja valinnanvapautta. Laki tuli pääosin voimaan viime heinäkuussa.

Lain säätämisen yhteydessä eduskunta edellytti, että hallitus seuraa tiiviisti lakikokonaisuuden vaikutuksia ja ryhtyy tarvittaessa toimiin sääntelyn muuttamiseksi.