Kyselytutkimus: Auton ympäristöystävällisimmästä voimanlähteestä selkeä käsitys – moni asia mietityttää silti ennen valintaa

Autoilu

Joka neljäs suomalainen uskoo täyssähkön olevan ympäristöystävällisin auton voimanlähde.

Sen jälkeen ympäristöystävällisimmäksi koetaan kaasu (15 prosenttia) sekä itselataava hybridi tai kevythybridi (14 prosenttia).

Asia selviää Ifin laajasta kyselytutkimuksesta, jossa kartoitettiin suomalaisten näkemyksiä auton käyttövoimasta.

Nuorempi polvi eli 18–29-vuotiaat kokevat täyssähkön muita ikäluokkia useammin ympäristöystävällisimmäksi. Heistä lähes neljännes (23 prosenttia) valitsisikin täyssähköauton, jos hankintahinta olisi kaikissa käyttövoimavaihtoehdoissa sama.

Ympäristöarvoilla on kyselyn mukaan selkeä yhteys auton valintaan.

Täyssähkön seuraavaksi autokseen valitsevista 86 prosenttia on sitä mieltä, että ympäristöystävällisyys on tärkein tai yksi tärkeimmistä auton valintakriteereistä.

Samoin ajattelee myös 79 prosenttia niistä kuluttajista, joiden seuraava auto on hybridi.

Vaikka täyssähköauto ja ladattava hybridi koetaan ympäristöystävällisiksi, niiden valinnassa mietityttää moni asia.

Täyssähköllä toimiva auto on edelleen kallis hankkia. Yli puolet vastaajista kertoikin, että se jää ostamatta hankintahintansa vuoksi.

Erilaiset hybridit ja sähköautot ovat hinnaltaan yleensä kalliimpia kuin perinteiset bensamallit, mutta toisaalta myös niiden käyttökulut ovat alhaisemmat.

Kulujen ja päästöjen lisäksi käyttövoiman valinta vaikuttaa ratkaisevasti autoilijan arkeen ja ajankäyttöön: käydäänkö jatkossa bensapumpulla vai ladataanko autoa omassa tallissa.

Erityisesti puutteet latausmahdollisuuksissa pidemmillä matkoilla ja kotona tai työpaikalla ovat painavia syitä olla valitsematta ladattavaa autoa.

Näissä tapauksissa bensa- ja dieselmallit tai ei-ladattavat hybridit vaikuttavat ainakin tällä hetkellä järkevimmiltä ratkaisuilta.

Myös akkujen kestoikä ja toimintamatka ovat joka toiselle kuluttajalle syitä olla valitsematta täyssähköautoa tai hybridiä.

Tyypillinen suomalainen auton ostaja harvoin hankkii auton pelkästään kaupunkiajoon, vaan sillä halutaan ainakin tarvittaessa päästä myös mökille tai matkalle.

Kesken matkan tapahtuva akkujen lataus on yleensä aina tankkausta työläämpi toimenpide.

Kolmasosa kyselyyn vastanneista kokee sähköautojen lataamiseen liittyvän turvallisuusriskejä ja ympäristöhaittoja. Yleistä epäluottamusta uutta teknologiaa kohtaan kokee miltei joka neljäs.

Ifin Autokyselyssä haastateltiin helmikuun alussa 1 500 suomalaista autoilijaa.