Kunnat pääsevät kilpailuttamaan eläkevakuuttajiaan, jos seuraava eläkemullistus toteutuu

Kunnissa tehtävän työn hinta kuitenkin uhkaa kasvaa, koska eläkemaksut todennäköisesti nousevat
Politiikka

Kunnallisen ja yksityisen sektorin eläkejärjestelmien yhdistämisaie etenee, kun tässä kuussa asetetaan työryhmä jatkamaan valmistelua.

Eläkevakuuttaja Kevan toimitusjohtajan Timo Kietäväisen mukaan yhdistyminen vaikuttaa varsin todennäköiseltä.

– Oikein toteutetulla yhdistymisellä saavutetaan huomattavasti isompi ja vakaampi järjestelmä, joka kestää paremmin suhdannevaihteluita pitkälläkin aikavälillä, Kietäväinen sanoo.

Jos järjestelmät yhdistetään, kunnat voivat tulevaisuudessa kilpailuttaa henkilöstönsä eläkevakuutukset.

Kuntaliiton pääekonomisti Minna Punakallio arvioi, että tähän mahdollisuuteen on suhtauduttu monessa kunnassa positiivisesti.

Kuntaliitto on muutenkin valmistelun kannalla ja näkee etuna suuren järjestelmän tuoman vakauden. Punakallio kuitenkin muistuttaa, että asiaan liittyy suurta epävarmuutta.

Kuntaliitto on huolissaan erityisesti siitä, kuinka suuri lasku järjestelmien yhdistämisestä koituisi kunnille.

– Hetkellisesti se korottaa edelleen kuntien työn hintaa, eli kuntien eläkemaksuja. Ne eivät hetkessä tasautuisi, vaan ehkä joskus kuudenkymmenen vuoden päästä asettuisivat samalla tasolle kuin muilla sektoreilla, Punakallio sanoo.

Eläkejärjestelmien erillisyyttä pohtinut edellinen työryhmä sai työnsä valmiiksi alkuvuodesta, jolloin julkistettiin järjestelmien yhdistämistä puoltava raportti.

Julkistusta seuranneella lausuntokierroksella lopputulos sai runsaasti kannatusta, ja hallitusohjelmassa on nyt linjattu selkeästi yhdistämisen valmistelusta.

Käytännössä kunnallisen ja yksityisen sektorin eläkejärjestelmien yhdistämisen seurauksena julkisen puolen eläkevakuuttaja Keva jaettaisiin kahteen osaan.

Kuntaeläkkeitä tarjoavasta Kevasta tehtäisiin uusi toimija, niin sanottu TyEL-Keva, joka kilpailisi yksityisten työeläkeyhtiöiden kanssa.

Jäljelle jäävä pienempi Julkis-Keva huolehtisi valtion, kirkon ja Kelan eläkkeistä sekä työntekijän eläkelakia paremmista eläkeoikeuksista.

Järjestelyssä liikkuu suuria summia. Keva on Suomen suurin työeläkevakuuttaja, jonka sijoitusten markkina-arvo oli kesäkuun lopussa yli 53 miljardia euroa.

Viime vuonna Keva maksoi eläkkeitä yli 10 miljardin euron edestä. Summasta noin puolet oli kuntapuolen eläkkeitä.

Yksittäisen kansalaisen näkökulmasta muutos ei ole suuri, sillä järjestelmäuudistus ei tällä tietoa vaikuta nyt eläkkeellä olevien eläkkeisiin tai ylipäätään työntekijöiden eläkemaksuihin, eläkekertymiin, eläkeindekseihin tai eläkeikään.

Onnistuessaan yhdistyminen toteutunee seuraavan vuosikymmenen loppupuolella. Työryhmän raportissa hahmoteltiin aloitusajankohdaksi vuotta 2027, joka on Kevan näkemyksen mukaan ehdoton minimi.

– Se kuulostaa pitkältä, mutta kannattaa muistaa, että kun vastaavanlaisia järjestelyjä on tehty, on niihin liittynyt tämäntyyppisiä siirtymäaikoja, Kietäväinen sanoo.

Kietäväinen varoittaa kustannusten noususta, jos yhdistymistä yritetään viedä liian nopeasti läpi.