Kun vaalit eivät riitä – puhemies Vehviläinen vaatii uusia osallistumisen tapoja

Demokratia

Eduskunnan puhemies Anu Vehviläinen haluaa vahvistaa tapoja, joilla kansalaiset voivat osallistua päätöksentekoon muutenkin kuin äänestämällä vaaleissa, eduskunta kertoo tiedotteessaan.

– Edustuksellinen demokratia antaa puitteet poliittiselle päätöksenteolle, mutta tarvitsemme myös osallistavaa demokratiaa ja kansalaisyhteiskunnan aktiivista osallistumista.

– On tärkeää vahvistaa kansalaisten ja instituutioiden välistä luottamusta. Siksi meidän on säännöllisesti kehitettävä tapoja, joilla kansalaiset voivat osallistua päätöksentekoon, Vehviläinen totesi etäyhteydellä pohjoismaisten ja Baltian maiden puhemiesten kokouksessa maanantaina.

Puhemies avasi kollegoilleen Suomessa kohta kymmenen vuotta käytössä ollutta ja koko ajan suosiotaan kasvattanutta kansalaisaloite-järjestelmää, eduskunta kertoo.

– Seuraava askel voisi olla kansalaispaneeli. Paneeli voisi arvioida esimerkiksi kansalaisaloitetta tai hallituksen lakiesityksiä, kun ne on toimitettu eduskunnalle, Vehviläinen ideoi.

Paikallishallinnossa on jo pitkään ollut käytössä osallistavia menetelmiä, joista voitaisiin ottaa oppia myös valtakunnan tasolla. Osallistava budjetointi on tästä yksi esimerkki.

– Osana parlamentaarista uudistusprosessia pohdimme myös tapoja lähentää kansalaisia ja poliitikkoja toisiinsa paikallisella, alueellisella, kansallisella ja EU:n tasolla. Yksi prosessissa tullut ehdotus on käyttää kirjastoja poliitikkojen ja kansalaisten tapaamisiin, koska meillä on Suomessa laaja kirjastoverkko, ja kirjastoihin on kaikilla vapaa pääsy, Vehviläinen kommentoi.