Korruptiobarometri: EU-maissa lähes kaksi kolmesta pitää korruptiota suurena ongelmana maassaan

Suomi sijoittui vertailussa lähes kaikilla mittareilla EU:n parhaimmistoon.
Korruptio

EU-maiden asukkaista yli 60 prosenttia pitää hallinnon korruptiota suurena ongelmana maassaan, käy ilmi Transparency International -järjestön globaalista korruptiobarometrista.

EU:ta koskevan raportin mukaan eniten korruptiosta oltiin huolissaan Kroatiassa ja Bulgariassa, joissa korruptiota piti suurena ongelmana vähintään yhdeksän kymmenestä vastanneesta.

Suomessa korruptiosta oltiin huolissaan EU-maista toiseksi vähiten. Koko EU:n tasolla noin kolmasosa vastanneista uskoo korruption lisääntyneen viimeisen vuoden aikana. Noin kuudesosa puolestaan uskoo korruption vähentyneen.

Kyselytutkimukseen vastasi yhteensä yli 40 000 ihmistä 27 EU-maasta. Suomi sijoittui vertailussa lähes kaikilla mittareilla EU:n parhaimmistoon.