Kirkkoministeri Annika Saarikko: Kirkosta saavat puhua muutkin kuin Päivi Räsänen – Prideen osallistuminen kirkon oma asia

Pride-viikko

Kirkon osallistuminen seksuaalivähemmistöjen Pride-tapahtumaan ei kuulu valtiolle, korostaa kirkollisasioista hallituksessa vastaava ministeri Annika Saarikko (kesk.).

Saarikko katsoo kirjoituksessaan Facebookissa , että kukin yhteisö ja yksilö päättävät omasta osallistumisestaan itse.

– Se ei kuulu valtiolle, jota nyt saan tässä tehtävässä välillisesti edustaa, tiede- ja kulttuuriministeri muistuttaa.

Saarikko sanoo ajattelevansa myös niin, että kirkko on siellä missä sen seurakuntalaiset ovat.

– Tämä osallistuminen taitaa vain tehdä näkyväksi sen, miten kirkko on jo vuosia arjessaan toiminut erilaisten perhemallien parissa perhe- ja parisuhdetyössä – kyselemättä kuka ketäkin rakastaa ja miksi.

Saarikon mukaan arkkipiispan perustelu kirkon osallistumiselle oli myös tärkeä; Prideen osallistuminen on eri asia kuin kirkon kanta avioliittokäsitykseen.

– Siinäkin asiassa olen luottavaisin mielin; kirkko löytänee ratkaisun asiassa kyllä, toivottavasti nopeammin kuin hitaammin.

Ministeri huomauttaa, että keskusteleva kirkko ja keskusteleva yhteiskunta on aina parempi kuin vaiennut tai vaiennettu yhteisö.

– Moniäänisyys on vahvuus. Sitä kuitenkin mietin, miksi poliitikan ja kirkon suhde näyttäytyy aina jännitteiden kautta, Päivi Räsäsen puheenvuoroina. Miksi me muut poliitikot jätämme kokonaisen laajan areenan yhdelle näkökulmalle, yhdelle äänelle?

Saarikon mukaan voimakkaat reaktiot arvopohjaisiin lausuntoihin ovat myös muistutus siitä, että vaikka esimerkiksi avioliittolainsäädäntö yhteiskunnassa muuttui, jakolinjat eivät hävinneet yhteiskunnasta tai kirkosta.

– Se myös muistuttaa siitä, että ajassamme arvokysymyksillä mitataan monienkin mielessä vahvojen ja vanhojen instituutioiden olemassaolon oikeutetusta. Voisiko se kuitenkin myös muistuttaa meitä siitä, että kirkosta ja uskonnosta saa ja pitää meidän muidenkin kuin Päivi Räsäsen keskustella?