Keskustan Torniainen vaatii Väylävirastoa ja ELY-keskuksia kiinnittämään erityistä huomiota tiestön kunnossapitoon – "Kuopista ja railoista kärsivät niin liikenneturvallisuus kuin ajoneuvot"

Tiestö

Eduskunnan liikenne- ja viestintävaliokunnan varapuheenjohtaja, kansanedustaja Ari Torniainen (kesk.) vaatii Väylävirastoa ja ELY-keskuksia kiinnittämään erityistä huomiota tiestön asianmukaiseen kunnossapitoon sekä kunnossapitourakoiden valvontaan.

– Viime vuosina, ja varsinkin kuluvana talvena, nopeasti ja voimakkaasti vaihdelleet sääolosuhteet sekä sateiset, loskaiset ja vetiset kelit ilman routaa ovat kuluttaneet väyliä ennennäkemättömän paljon sekä aiheuttaneet hankalia kelirikkoja, Torniainen toteaa tiedotteessaan.

Torniaisen mukaan huonokuntoisten teiden määrä on kasvanut ja osa tiestöstä on mennyt jopa kelvottomaan kuntoon.

– Kuopista ja railoista kärsivät niin liikenneturvallisuus kuin ajoneuvot.

Kansanedustaja muistuttaa, että perusväylänpitoon on viime vuosina osoitettu huomattavaa lisärahoitusta. Myös talvikunnossapidon urakkamalleja on uudistettu, jotta kunnossapitoraha saataisiin tehokkaampaan käyttöön.

Torniaisen mukaan tästä vuodesta eteenpäin perusväylänpitoon on osoitettu pysyvä 300 miljoonan euron tasokorotus.

– Mahdollisuudet huolehtia valtion tieverkon kunnossapidosta pitkäjänteisemmin ovat aiempaa paremmat. Tiestön ajanmukaisella kunnossapitämisellä vältetään isommilta ja kalliilta remonteilta.