Keskustan Pylväs ja Savola haluavat ratkaisuja turvetuottajille yhteisestä pöydästä

Keskustan kansanedustajat Juha Pylväs ja Mikko Savola kutsuvat turveyrittäjät, edunvalvojat sekä valtionvarainministeri Vanhasen ja elinkeinoministeri Lintilän yhteiseen pöytään hakemaan ratkaisuja turvealan tukemiseksi ja työpaikkojen korvaamiseksi.

Kaksikko toteaa tiedotteessaan kysyneensä syyskuussa kirjallisesti mihin konkreettisiin toimiin hallitus on ryhtymässä turvealan työpaikkojen korvaamiseksi ja kuinka hallitus aikoo varmistaa, että EU:n kautta saatava oikeudenmukaisen siirtymän rahasto ohjautuu yrittäjille.

Hallituksen vastauksessa käytiin läpi, kuinka rahastolla tuetaan muun muassa tuotannollisia investointeja pk-yrityksissä, uusien yritysten luomista sekä tutkimusta ja innovaatioita.

Rahastolla tuetaan myös työntekijöiden täydennys- ja uudelleenkoulutusta sekä työhön ohjausta. Suoria korvauksia ei rahaston kautta kuitenkaan voitaisi maksaa.

– On karvas pettymys, ettei tätä kautta voida suoraan ohjata korvauksia kalustosta ja tuotannosta yrittäjille aiheutuneisiin menetyksiin. Tähän ei voida tyytyä, siksi keinot turveyrittäjien tukemiseen on löydyttävä yhdessä, painottavat Pylväs ja Savola.

Kansanedustajat ehdottavat tapaamisen järjestämistä mahdollisimman pian ja tarjoavat Etelä- tai Pohjois-Pohjanmaata luontevaksi ja koronaturvalliseksi tapaamispaikaksi.