Keskustan Kinnunen: Vihreiden nuorten ehdotus kannabiksen laillistamisesta olisi monelle tuhon tie

Kannabiksen laillistaminen

– Kannabiksen hallussapitoa, käyttöä ja myyntiä ei tule missään tapauksessa sallia Suomessa, keskustan kansanedustaja Mikko Kinnunen painottaa.

Hänen mukaansa on vastuutonta edes ehdottaa sellaista.

– Jokainen ihminen on mittaamattoman arvokas. Elämää tulee suojella eikä tuhota. Emme saa antaa pahalle pikkusormea.

Kinnunen korostaa, ettei terveydelle haitallisen aineen käytön yleistyminen ole riittävä syy sen käytön sallimiseen. Asia ei hänen mukaansa muutu elämän suojelun näkökulmasta oikeutetummaksi, vaikka neljäsosa suomalaisista kertoo kokeilleensa kannabista.

– Sen hallussapidon ja käytön laillistaminen olisi tuhon tie monelle nuorelle. Meidän tulee suojella toisiamme, erityisesti heikompia, kaikelta pahalta. 

Kinnunen muistuttaa, että kannabis aiheuttaa tutkimusten mukaan terveyshaittoja jo sen kokeilijoille ja satunnaisille käyttäjille. Mitä pitempiaikaista ja runsaampaa käyttö on, sitä suurempia haitat ovat.

Osalle pitkään säännöllisesti kannabista käyttäville kehittyy riippuvuus. Nuorena aloitettu kannabiksen käyttö lisää riskiä myös muiden päihteiden käyttöön. Riski syrjäytyä kasvaa merkittävästi.

– Haluammeko tuhota nuorten mahdollisuuksia? Kinnunen kysyy ja vastaa itse:

– Meidän ei ole vara menettää yhtäkään nuorta. Yhteinen tehtävämme on ehkäistä syrjäytymistä ja auttaa nuoria löytämään elämisen ilo ja toivo ilman päihteitä. Autetaan heitä koulupolulla löytämään vahvuutensa, onnistumaan harrastuksissa ja työssä. Opetetaan heille tulevaisuustaitoja, jotta he pärjäävät elämässään, hän kehottaa.

Kinnunen huomauttaa lopuksi, että on tärkeää pitää huolta myös huumeiden käyttäjien matalasta kynnyksestä päästä hoitoon ja vieroitukseen heti.

– Tämä olisi vastaus monen vanhemman huoleen siitä, että hoitoon ei pääse ja että hoito ei ole riittävän intensiivistä.