Keskustan Kalmari myönsi keittiöpäällikkö Aki Koivuniemelle erikoismaininnan ruokahävikin vähentämisestä

Ruokahävikki

Edus­kun­nan maa- ja met­sä­ta­lous­va­li­o­kun­nan pu­heen­joh­ta­ja ja ruokaryhmän vetäjä An­ne Kal­ma­ri (kesk.) palkitsi Ikaa­lis­ten kyl­py­län keit­ti­ö­pääl­li­kön Aki Koi­vu­nie­men erikoismaininnalla ruokahävikin vähentämisestä.

Koivuniemi nosti hotelleissa syntyvän ruokahävikin julkisuuteen Facebook-kirjoituksessaan, joka sai runsaasti mediajulkisuutta.

Kalmari kutsui Koivuniemen eduskuntaan ja ojensi hänelle kunniakirjan tiistaina eduskunnan kuppilassa.

– Teit ruokahävikin vähentämisessä yhdessä päivässä sen, mitä me olemme täällä eduskunnassa yrittäneet tehdä vuosia, Kalmari hymyili.

Koivuniemi sai lisäksi purkillisen naudanlihaa Kalmarin tilalta sekä eduskunnan solmioneulan.

Koivuniemi kertoi, että ruokahävikki väheni hänen ravintolassaan heti Facebook-julkaisusta syntyneen julkisuuden myötä.

Hän toteaa rikkoneensa kirjoituksellaan etikettiä, koska asiakkaiden toimintaa ei ole tapana arvostella. Nyt hän kuitenkin katsoi asian olleen niin tärkeä, että tuo kynnys ylittyi.

– Ehkä tämä avaus vähensi ruokahävikkiä myös valtakunnallisesti. Tietoisuuden lisääminen ja keskustelu aiheesta ovat tärkeitä, toisin kuin kieltäminen tai rankaiseminen.

Koivuniemi kertoo uskovansa suomalaisten ilmastotietoisuuteen ja siihen, että ruokahävikkiä halutaan vähentää, kun se mielletään ilmastoteoksi.

Kahden viikon takaisessa Fa­ce­book-kir­joi­tuk­sessaan Koivuniemi kirjoitti, ettei hotellin keittiössä tekisi mieli ko­ka­ta bi­o­jä­tet­tä.

Hän kysyi, mihin ilmastoahdistus jää, kun ruokaa otetaan yli tarpeen ja loput heitetään roskiin. Erää­nä­kin päi­vä­nä lau­ta­sil­le jäi 43 ki­loa ruo­kaa, hän kertoi.

– Yl­lä­tyit toki var­mas­ti it­se­kin, et­tet jak­sa­nut­kaan syö­dä puol­ta ki­loa pe­ko­nia, 20 kap­pa­let­ta nak­ke­ja, 10 kap­pa­let­ta li­ha­pul­lia, 4 vii­pa­let­ta lei­pää, kah­ta kul­hoa ju­gurt­tia, kol­mea ka­na­mu­naa, lau­ta­sel­lis­ta mu­na­kok­ke­lia, puo­li­kas­ta ve­si­me­lo­nia, nel­jää pik­ku­pul­laa, kah­ta la­sia me­hua ja viit­tä kup­pia kah­via, Koi­vu­nie­mi kir­joit­ti.

Kalmarin mukaan Koivuniemi toi esiin sen, mitä todellisuus vielä liian usein on.