Keskustan kainuulaisedustaja Kettunen iloitsee: Kajaani mukaan kaupunkikehittämisen ohjelmaan

Kainuu

Kajaanin mukanaolo EU:n tulevan ohjelmakauden kaupunkien kehittämistä koskevissa hankkeissa on loistava asia koko Kainuun kannalta, kiittelee keskustan kuhmolainen kansanedustaja Tuomas Kettunen.

– Tällä pystytään vahvistamaan koulutusta, tutkimusta ja osaamista laajemminkin Kajaanin seudulla ja näin luomaan edellytyksiä uusille yrityksille ja työpaikoille sekä vahvistamaan olemassa olevien toimintaedellytyksiä. Hyöty säteilee pidemmällä aikavälillä koko maakuntaan, Kettunen arvioi kannanotossaan.

Kettusen mukaan Kajaanilla on nyt sopimuksellinen kaupunkikehittämisen väline.

– Aiemmin hankkeissa ovat olleet mukana vain Suomen kuusi suurinta kaupunkia, nyt tulevalla ohjelmakaudella kaupunkien määrä lisääntyy tuntuvasti. Ensimmäistä kertaa kaikki yliopisto- ja yliopistokeskuskaupungit pääsivät mukaan. Aluepolitiikan suunnan muutos näkyy selvästi tässä päätöksessä, Kettunen painottaa.

Kettusen mukaan saavutettu sopu on kainuulaisille viesti siitä, että keskustalle koko maan tasapuolinen kehittäminen on keskeinen arvo.

– Elämisen edellytyksiä on oltava myös suurimpien kaupunkien ulkopuolella, pienemmissä kaupungeissa, taajamissa ja maaseudulla, Kettunen toteaa.