Keskustan Honkosen mukaan ympäristöministeriö kannustaa kuntia pakkolunastamaan maita – ”omaisuudensuojan loukkaaminen on saanut uhkaavia piirteitä”

Omaisuudensuoja

Kansanedustaja, keskustan varapuheenjohtaja Petri Honkonen näkee, että ympäristöministeriön ja Kuntaliiton laatima Maapoliittiset toimintatavat ja kuntatalous – tietoa kuntapäättäjille -opas kannustaa kuntia käyttämään maa-alueiden lunastusmenettelyä vapaaehtoisten maanhankintasopimusten sijaan.

– Kansalaisten omaisuudensuojan jatkuva loukkaaminen on saanut uhkaavia piirteitä, mikä on nyt kiteytynyt Kuntaliiton ja ympäristöministeriön yhteisessä oppaassa. Tähän maanomistajien oikeuksien polkemiseen on tultava loppu, Honkonen jyrähtää.

– Tämä tarkoittaa sitä, että ministeriö kannustaa kuntia tienaamaan maanomistajien kustannuksella, pakkolunastamalla maita, hän jatkaa.

Honkonen kokee, että ympäristöministeriön linja on vastain lain henkeä ja omaisuuden suojaa.

– Jo perustuslain mukaan jokaisen omaisuus on turvattu, ja omaisuudensuojaperiaatteen mukaan lunastuksia ei saa tehdä ansaintamielessä. Lisäksi lunastusta ei saisi panna toimeen, jos maanhankinta voidaan saavuttaa jollain muulla tavalla tai jos lunastuksesta yksityiselle edulle koituva haitta on suurempi kuin yleiselle edulle saatava hyöty, kansanedustaja muistuttaa.

Honkonen on jättänyt kirjallisen kysymyksen kansalaisten omaisuudensuojan jatkuvasta loukkaamisesta ja ympäristöministeriön kyvystä toimia puolueettomana lupaviranomaisena.