Keskustan Hannakaisa Heikkinen Esperi Caren tapauksesta: Hoivapalveluiden ulkoistaminen on hallitsematonta – "Sote-uudistus tarvitaan"

Sotesäätö on ollut kasvumme draivereita, Esperi Caren toimitusjohtaja kertoi Kauppalehdessä reilu vuosi sitten
Hoiva-ala

Keskustan varapuheenjohtaja, eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnan varapuheenjohtaja Hannakaisa Heikkinen pitää Esperi Caren hoivakodeissa ilmenneitä ongelmia osoituksena siitä, että sote-uudistus tarvitaan.

Esperi Caren toimitusjohtaja Marja Aarnio-Isohanni totesi reilu vuosi sitten julkaistussa Kauppalehden haastattelussa , että nykyinen epävarmuus sote-uudistuksen suhteen on tarjonnut heille kasvun mahdollisuuksia.

Lehti toteaa, että yhtiö on 2000-luvun yksi nopeimmin kasvaneita suomalaisia yrityksiä, kun se on ostanut palvelutaloja ja hoiva-alan yrityksiä ympäri maata.

– Viimeiset 5–6 vuotta tämä ’sotesäätö’ on kuitenkin ollut meidän kasvumme draivereita. Mitä pidempään se jatkuu, niin sitä paremmat mahdollisuudet yksityisellä puolella on. Olemme käyneet voimakkaasti kunnissa esittämässä vaihtoehtoa, Aarnio-Isohanni toteaa Kauppalehdessä.

– He haluavat tehdä soteratkaisuja niin kauan kuin se päätös on vielä heillä. Sen takia epävarmuus on meille hyvä, Aarnio-Isohanni lisää.

Heikkinen toteaa Facebookissa, että hoivapalveluiden ulkoistaminen on tällä hetkellä hallitsematonta, mutta sote-uudistus tarjoaa maakunnille mahdollisuuden katsoa laajemmasta katsantokannasta, missä määrin palveluita on tarpeen ulkoistaa tai tuottaa itse.

– Sote-uudistuksen on määrä tuoda myös valinnanvapaus, joka antaa asiakkaalle ja omaiselle mahdollisuuden valita itse mistä hoivapalvelunsa hankkii. Tämä pakottaa eri toimijat panostamaan laatuun, Heikkinen kirjoittaa.

Sosiaali- ja terveysalaa valvova Valvira keskeytti perjantaina Kristiinankaupungissa sijaitsevan Esperi Care Oy:n Hoivakoti Ulrikan toiminnan vakavien laiminlyöntien vuoksi.

Per­he- ja pe­rus­pal­ve­lu­mi­nis­te­ri An­ni­ka Saa­rik­ko (kesk.) il­mai­si lauantaina tu­ken­sa Val­vi­ral­le.

– Jo­kai­nen ikäih­mi­nen an­sait­see am­mat­ti­tai­toi­sen, ar­vos­ta­van ja riit­tä­vän hoi­van. Jos puut­tei­ta ja lai­min­lyön­te­jä hoi­vas­sa ha­vai­taan, val­von­ta­vi­ra­no­mai­nen puut­tuu ti­lan­tee­seen. Niin on käy­nyt nyt. An­nan kai­ken tu­ke­ni Val­vi­ral­le sen tär­ke­än teh­tä­vän hoi­ta­mi­ses­sa, mi­nis­te­ri tviittasi.