Keskustaedustajat Kivisaari ja Savola tyytyväisiä aluekehitysrahojen moninkertaistumisesta: "Etelä-Pohjanmaa on rakennerahastojaon voittaja"

Aluekehitysrahat

Keskustan kansanedustajat Pasi Kivisaari ja Mikko Savola ovat tyytyväisiä Etelä-Pohjanmaan kasvaneiden tarpeiden huomioimisesta EU:n aluekehitysrahoituksesta päätettäessä.

Edelliseen kauteen verrattuna Etelä-Pohjanmaan osuus rahoituksesta reilusti kolminkertaistuu.

– Etelä-Pohjanmaa on rakennerahastojaon voittaja. Etelä-Pohjanmaa on useilla mittareilla ollut verrattavissa maakuntiin, joiden aluekehitysrahoitus on ollut pitkään meitä korkeammalla tasolla, Kivisaari ja Savola korostavat.

Elinkeinolähtöisyys ja yritysten kehittäminen ovat kaksikon mukaan rakennerahastohankkeissa keskeisessä roolissa, joten yritysten kannalta on merkityksellistä, miten varat maan sisällä jaetaan.

– Hankkeilla tuetaan muun muassa yritysten kasvua ja kansainvälistymistä, yhteistyön lisäämistä korkeakoulujen kanssa tutkimus- ja kehittämistoiminnassa, bio- ja kiertotalouden sekä digitalisaation mahdollisuuksien hyödyntämistä, osaavan työvoiman saatavuutta ja elinikäistä oppimista, Kivisaari summaa.

– Kyse on lukuisten yritysten toimintaedellytyksistä, koulutuksesta, elinvoimasta. Ratkaisu tuo apua myös turvetuotannon hallitsemattomaan romahdukseen, Savola puolestaan painottaa.

Kivisaari ja Savola antavat erityiskiitoksen keskustalaiselle elinkeinoministeri Mika Lintilälle esikuntineen sekä kaikille maakunnan puolesta neuvotelleille.

Rahoitus koostuu kolmesta rahastosta vuosille 2021-2027. Etelä-Pohjanmaan 79,2 miljoonan euron potista Euroopan aluekehitysrahastosta tulee 37 miljoonaa, Euroopan sosiaalirahastosta 11,1 miljoonaa ja oikeudenmukaisen siirtymän rahastosta 31,1 miljoonaa euroa.