Kansalaisaloite pienten synnytyssairaaloiden puolesta ei saa tukea valiokunnalta

Kansalaisaloitteet

Pienten synnytysyksiköiden lakkauttamista vastaan kerätty kansalaisaloite ei saa tukea eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnalta. Valiokunta esittää mietinnössään, että lakiehdotus hylätään.

Uusi päivystysasetus on astumassa voimaan vuoden 2017 alusta. Sen mukaan synnytyssairaaloilla on oltava ympärivuorokautinen valmius hätäkeisarinleikkausten tekemiseen. Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mukaan pienissä yksiköissä riittävää erikoisosaamista ei välttämättä kerry tarpeeksi.

Asetus sulkisi pieniä synnytysyksiköitä, sillä sen mukaan sairaalalla pitää olla vähintään 1 000 synnytystä vuodessa. Valiokunnan mielestä olisi kuitenkin tarkoituksenmukaista, että minimimäärästä poikkeaminen on mahdollista, kun palvelun saavutettavuus tai potilasturvallisuus sitä edellyttää.

Päivystysasetuksen muuttamista ajanut kansalaisaloite keräsi lähes 70 000 allekirjoitusta.