Hovioikeus piti voimassa Antti Rinteen sakkotuomion työtaistelun aikaistamisesta metsäteollisuusyhtiöissä

SDP

Helsingin hovioikeus on pitänyt voimassa SDP:n puheenjohtajan Antti Rinteen sakkotuomion vuodelta 2016.

Käräjäoikeus tuomitsi Rinteen 20 päiväsakkoon työtaistelun aikaistamisesta metsäteollisuusyhtiöissä vuonna 2011, kun hän oli Ammattiliitto Pron puheenjohtaja.

Rinteen tuolloisilla tuloilla sakoista koitui maksettavaa 1 240 euroa.

Lisäksi hovioikeus määräsi Rinteen korvaamaan Metsäteollisuus ry:n oikeudenkäyntikuluja 10 000 eurolla käräjäoikeudessa.

Käräjäoikeuden tavoin hovioikeus hylkäsi Metsäteollisuuden jäsenyhtiöiden vahingonkorvausvaatimukset Rinteeltä ja Prolta.

Tapauksessa oli kyse siitä, että Rinne aikaisti Pron puheenjohtajana huhti-toukokuussa 2011 sarjan lakkoja ilman, että ajankohdista oli ilmoitettu kahta viikkoa aiemmin valtakunnansovittelijalle ja Metsäteollisuudelle.

Rinne perusteli työtaistelutoimien aikaistamista työnantajan yrityksellä laittaa lakkolaisia kouluttamaan muita työntekijöitä heidän tilalleen.

Metsäyritykset vaativat Rinteeltä ja Prolta vahingonkorvauksia muun muassa ylimääräisistä palkkakustannuksista ja erilaisista viivästysten aiheuttamista seurauksista.

Hovioikeus katsoi, että työriitojen sovittelusta annetun lain rikkomisesta voi sinänsä seurata vahingonkorvausvelvollisuus.

Oikeuden mukaan vahingon tuli kuitenkin olla aiheutunut ennakkoilmoitusajan noudattamatta jättämisen yllätyksellisyydestä, eikä vain työnseisauksesta sinänsä.

Hovioikeuden mukaan jutussa ei näytetty, että Rinteen ja Pron menettelystä olisi aiheutunut metsäyrityksille tällaista korvattavaa vahinkoa.

Juttua täydennetty tapauksen taustojen osalta klo 10.30.