Hallitus päivitti hybridistrategian toimintasuunnitelman kolmitasoiseksi kokonaisuudeksi – muuntovirusten leviäminen pyritään estämään ennakoivasti

Koronavirus

Hallitus on päättänyt täydentää koronahybridistrategian toimintasuunnitelmaa kolmella kokonaisuudella, jotta muuntovirusten leviämistä voidaan estää ennakoivasti myös Suomen sisällä eri tilanteissa.

Tällä hetkellä ollaan tasolla yksi, jolloin kaikki leviämisvaiheen toimenpiteet on otettava täysimääräisesti käyttöön leviämisvaiheessa olevilla alueilla. Voimassaolevien rajoitusten on pysyttävä vähintään nykyisellä tasolla.

–  Mikäli muuntovirus lisääntyy alueellisesti ja määrällisesti niin, että epidemian leviämisen estäminen vaatii välittömiä toimia siirrytään tasolle kaksi, sanoi pääministeri Sanna Marin (sd.) tiedotustilaisuudessa maanantaina.

Tasolle kaksi siirrytään, kun THL arvioi, että epidemian leviämisessä ollaan siirtymässä valtakunnallisesti kiihtymisvaiheeseen ja jos epidemian leviämisen estäminen vaatii välittömiä toimia, eivätkä rokotukset ole saaneet vielä riittävää kattavuutta.

Koronaepidemian leviämisvaiheessa ovat THL:n kokoamien tietojen mukaan sairaanhoitopiireistä Hus-alue, Kymenlaakso, osa Päijät-Hämeestä, Kanta-Häme ja Varsinais-Suomi.

Perustasolla ovat ainoastaan Satakunta, Keski-Pohjanmaa, Itä-Savo ja Lappi. Loput sairaanhoitopiireistä ovat kiihtymisvaiheessa.

THL huomauttaa, että koronatilanne voi vaihdella merkittävästi sairaanhoitopiirin sisälläkin.

Taudin ilmaantuvuusluvut ovat korkeimmat Helsingin ja Uudenmaan (Hus), Varsinais-Suomen ja Pohjois-Savon sairaanhoitopiireissä. Ilmaantuvuusluku kuvaa tapausten määrää sataatuhatta asukasta kohden kahden edeltävän viikon ajalta. Esimerkiksi Husissa luku on noin 120. Alhaisin ilmaantuvuusluku, kymmenen, on Itä-Savossa.

Tasolla kaksi kaikkien alueiden tulee ottaa käyttöön leviämisvaiheen suositukset.

–  Siirrymme siis alueellisesta lähestymistavasta jälleen kohti valtakunnallista epidemian torjuntaa.

Tasolla kaksi tavoitteena on nopea ja voimakas kontaktien vähentäminen määräajaksi koko maassa.

Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiurun (sd.) mukaan tasolla kaksi kokoontumisrajoitusten suurinta sallittua henkilömäärää voidaan pienentää.

–  Toimenpiteet koskisivat myös opetusta. Peruskoulun yläluokat voivat siirtyä etäopetukseen. Tämä olisi kuitenkin viimesijainen toimenpide, Kiuru sanoi.

Ryhmäharrastukset olisi tasolla kaksi keskeytettävä ja maksimaalinen etätyösuositus ja laajin maskisuositus tulisi käyttöön koko maassa.

Tasolla kolme otetaan käyttöön poikkeusolot ja liikkumisrajoitukset edellisten toimien lisäksi. Tätä vältetään Marinin mukaan viimeiseen asti.

Tiedotustilaisuudessa Marin huomautti, että mikäli ulkonaliikkumiskieltoihin tai liikkumisrajoituksiin jouduttaisiin, pitäisi niiden olla aivan välttämättömiä. Tällöin käytössä olisivat poikkeusolojen ja valmiuslainsäännön mukaiset toimivaltuudet.

–  Käytännössä olisi kyse sellaisesta tilanteesta, jossa näillä muilla rajoituksilla, jotka sitä ennen olisi otettu täysimääräisesti käyttöön, niillä ei enää pysyttäisi tautia pitämään hallinnassa, Marin sanoi.

–  Pyrimme tekemään ennakolta riittävän voimakkaita toimenpiteitä, jotta emme joutuisi ottamaan tasoa kolme käyttöön, emmekä joutuisi turvautumaan tämänkaltaisiin rajoitustoimiin, joilla rajoitetaan ihmisten perusoikeuksia hyvin perustavanlaatuisella tavalla, Marin jatkoi.

Marinin mukaan hallitus on linjannut, että aikuisia koskevat rajoitukset tehdään ennen lapsia ja nuoria. Tähän hallitus on saamassa lisää välineitä, kun eduskunta saa tartuntatautilain muutokset käsitellyksi. Lakimuutos voisi tulla voimaan tällä tietoa helmikuun puolivälissä.

Kiurun mukaan tavoitteena on oikea-aikainen ja ennakoiva toiminta, jolla viruksen leviäminen tukahdutetaan.

–  Nämä toimet ovat alussa nykylainsäädännöllä tehtäviä, ja myöhemmin turvaudutaan entistä tiukempiin toimiin, jos se on tarpeen, Kiuru sanoi.

Kiurun mukaan jo nyt on syytä ottaa käyttöön maksimaalinen etätyötyösuositus ja laajin kasvomaskisuositus leviämisvaiheessa oleville alueille.

Nykyisestä tasosta siirrytään tasolle kaksi, kun THL arvioi, että epidemian leviämisessä ollaan siirtymässä valtakunnallisesti kiihtymisvaiheeseen, ja jos epidemian leviämisen estäminen vaatii välittömiä toimia, eivätkä rokotukset ole saaneet vielä riittävää kattavuutta.

Perjantaina hallitus tiukensi rajanylityksiä siten, että esimerkiksi vain välttämätön työmatkaliikenne sallitaan. Ne päätökset tulevat voimaan keskiviikkona.

Rokotusohjelma etenee tällä hetkellä varsin hitaasti. Rokotevalmistaja AstraZenecan ilmoitus aiemmin sovittua pienemmästä rokotteiden toimitusmäärästä on Marinin mukaan erittäin huolestuttavaa. Tilanteeseen pyritään hänen mukaansa puuttumaan yhteisesti EU:n jäsenvaltioiden tasolta.

–  Myös meidän osaltamme tulee lähtemään hyvin vahva viesti siitä, että ne määrät joita aikaisemmin on ilmoitettu ja jotka on luvattu, niin niistä pitäisi pitää kiinni, Marin sanoi.

Marinin mukaan hallitus käsittelee tällä viikolla neuvotteluissaan työterveyshuollon mukaan ottamista rokotusten antamiseen. Pyrkimyksenä on tehdä hahmotelma rokotusaikataulusta, vaikka valmistajien tuotanto- ja toimitusvaikeuksien vuoksi lopullisesta rokotusaikataulusta on vielä paljon epävarmuutta.

Keskusteluja rokotuksista on Marinin mukaan käyty myös kaupunkien kanssa.

–  Pääasiassa viesti oli se, että kunnat ovat hyvin varautuneet massarokotusten aloittamiseen mutta erityisesti tätä aikataulua ja varmuutta rokote-erien saapumisesta kaivattaisiin, Marin kertoi.

Koronarokotteita on annettu kaikkiaan runsaat 110  000 annosta. Ensimmäisen annoksen saaneita on noin 106  000, ja molemmat annokset on pistetty yli 4  000 ihmiseen.

Juttua täydennetty kauttaaltaan klo 19.36.