Hallitus hakee helpotusta maatalouden tukalaan talouteen – sikaruttoa torjutaan Tullin ja Ruokaviraston lisärahoituksella

Lisäbudjetti

Hallituksen lisätalousarviossa helpotetaan maatalouden tukalaa taloustilannetta, Maa- ja metsätalousministeriö tiedottaa.

Kansallisiin tulotukiin esitetään 30 miljoonan euron lisämäärärahaa. Rahasta 7,5 miljoonaa kohdistuu vuoden 2018 aikana alkaviin toimiin, ja loppuosa sisällytetään vuoden 2019 talousarvioesityksen täydennykseen.

Osana maatalouden kannattavuutta parantavaa pakettia luonnonhaittakorvauksiin osoitetaan yhteensä 37,5 miljoonan euron lisäys, joka mahdollistaa vuonna 2019 hieman vuotta 2018 korkeamman tuen maksamisen.

Tiedotteen mukaan viljelijöiden tilannetta helpotetaan myös valtiovarain- sekä sosiaali- ja terveysministeriön toimilla, kuten 3,0 miljoonan euron jatkorahoituksella maatalousyrittäjien eläkelaitoksen (MELA) Välitä viljelijästä -projektille.

Lisäksi jatketaan Maatalousyrittäjän eläkelain (MYEL) maksujen viivästyskoron tilapäistä alentamista vuosina 2019–2020. Kevyen polttoöljyn energiaverosta vuodelta 2018 maksettavaa palautusta puolestaan ehdotetaan korotettavaksi 20 miljoonalla eurolla.

Ministeriön mukaan hallitus pitää tärkeänä afrikkalaisen sikaruton torjunnan tehostamista. ­

– Tähän liittyen esitetään Ruokavirastolle 0,7 miljoonan euron ja Tullille 1,11 miljoonan euron lisämäärärahaa. Näistä päätetään vuoden 2019 talousarvioesityksen täydennyksen yhteydessä, tiedotteessa kerrotaan.

Esitys lisätalousarvioksi annetaan eduskunnalle torstaina 25. lokakuuta.