EU-parlamentin kulukorvaukset säilyvät pimennossa – EU-tuomioistuin ei tuonut muutosta

Euroopan parlamentti

Euroopan parlamentin jäsenten kulukorvausten läpinäkyvyys ei ole paranemassa ainakaan tällä erää. EU-tuomioistuin on antanut päätöksen, jonka mukaan parlamentin linja olla antamatta dokumentteja niitä pyytäneille toimittajille oli perusteltu.

Joukko toimittajia ja toimittajayhdistyksiä pyysi parlamentilta vuonna 2015 nähtäväkseen eri kulukorvauksiin liittyviä dokumentteja. Tuomioistuimen mukaan pyynnön epääminen oli perusteltua muun muassa yksityisyyden suojan perusteella.

Vihreiden europarlamentaarikon Heidi Hautalan mielestä pallo on nyt EU-parlamentilla. Toimittajien ei hänen mukaansa pitäisi joutua käymään oikeutta papereista, joiden pitäisi jo lähtökohtaisesti olla julkisia.

– Nyt sääntöjä pitää muuttaa. Muutoin kustannusten väärinkäyttö jatkuu kaikessa hiljaisuudessa, Hautala sanoo vihreiden englanninkielisessä tiedotteessa.

Mepit saavat joka kuukausi yleistä kulukorvausta, joka on tänä vuonna suuruudeltaan 4 416 euroa kuukaudessa. Kyse on könttäsummasta, jonka käytöstä ei tarvitse näyttää kuitteja. Summa on tarkoitettu kuluihin, joita parlamentin jäsenille aiheutuu valtiossa, josta hänet on valittu parlamenttiin.

Mepin palkka ennen veroja on 8 484 euroa kuussa. Unionin veron ja vakuutusmaksujen jälkeen käteen jää 6 611 euroa. Kaikille mepeille maksetaan yleensä samansuuruista palkkaa.

Matkakuluja Euroopan parlamentin kokouksiin Strasbourgissa tai Brysselissä maksetaan kuittien perusteella.

Lisäksi muita matkakuluja voidaan korvata enimmillään reilulla 4 000 eurolla vuodessa. Summalla korvataan kuluja, jotka koituvat tehtävien hoidosta kotimaan ulkopuolella.

Jokaiselta työpäivältä Brysselissä tai Strasbourgissa maksetaan 313 euron suuruinen päiväraha. EU:n ulkopuolella pidettävistä kokouksista maksetaan 156 euron suuruinen päiväraha, minkä lisäksi hotellikulut korvataan.

Brysselissä ja Strasbourgissa mepeillä on käytössään toimistot kalusteineen ja laitteineen. Virallisten työtehtävien hoitamiseen voi käyttää parlamentin virallisia ajoneuvoja kummassakin kaupungissa.

Avustajien palkkaamiseen mepillä on käytössään enintään 24 526 euroa kuukaudessa. Summaa ei makseta mepille vaan palkkana avustajalle.