Yksinäisyyttä kokevat juovat muita useammin humalahakuisesti, kertoo tuore tutkimus – Osa ei tiedä, miten muutoin saisi apua ahdistukseen

Yksinäisyys

Yksinäisillä humalajuominen on Suomessa yleisempää kuin muilla, käy ilmi tuoreesta kyselytutkimuksesta. Itsensä usein yksinäiseksi kokevilla alkoholin aikaansaama tunne ja humala ovat myös useammin juomisen motiivi verrattuna niihin, joilla yksinäisyyden tuntemuksia on harvoin tai ei koskaan.

Yksinäisyydellä ja alkoholin käytöllä on yhteys esimerkiksi siten, että alkoholia käytetään keinona negatiivisten tunteiden hallinnassa. Yksinäisyyden ja alkoholin yhteys ei kuitenkaan ole yksiselitteinen.

–  (Nämä) ilmiöt ovat hyvin monisyisiä. Yksinäisyyden ja runsaan alkoholinkäytön kietoutuessa toisiinsa jokainen yksilöllinen elämäntilanne on monimutkainen yhtälö ratkaistavaksi, sanoo Alkon rahoittaman tutkimuksen tehnyt yliopistonlehtori Nelli Lyyra Jyväskylän yliopistosta.

Vaikka suomalaiset tiedostavat alkoholin ongelmallisuuden yksinäisyyden helpottajana – ja samalla sen syventäjänä – osa hakee siitä silti helpotusta, koska ei tiedä, miten muutoin saisi apua yksinäisyyden ahdistukseen.