Elsi Katainen: EU:n pitäisi keskittyä maataloustuotannon tuloksiin eikä tiukkoihin valvontoihin: "Mitä paremmin tuottajalla menee, sitä enemmän hän voi keskittyä myös ympäristötoimiin"

Tarvitsemme unionia isojen haasteiden kuten maahanmuuton, tutkimusyhteistyön, turvallisuuden ja ilmastonmuutoksen hallinnan takia, keskustameppi sanoo
Eurovaalit

Miksi haluat yhä mepiksi?

Haluan jatkaa työtäni meppinä, koska olen kokenut sen merkitykselliseksi ja mielekkääksi vaikuttamisen paikaksi, jonka kautta olen päässyt vaikuttamaan itselleni, koko Suomen maakunnille ja elinkeinoille tärkeisiin asioihin valiokuntieni ja merkittävien raportointitehtävien kautta. Mepin työssä pystyn myös hyödyntämään ja edelleen laajentamaan verkostojani tehokkaasti.

Onko sinulla ikävä kansanedustajan töitä?

Melkein kolme kautta kansanedustajana oli hieno, opettavainen ja arvokas aikakausi, ja erityisesti tiivis ryhmähenki ja kollegat ovat jääneet lämpimänä mieleeni. Pidän kuitenkin uudesta työstäni niin paljon, että päätin osallistua vain EU-vaaleihin. Hyvä yhteys ja yhteistyö eduskunnan, monien ministeriöiden ja maakunnan liittojen kanssa on jatkunut tiiviinä.

Millä teemoilla lähdet eurovaaleihin?

Suomalaisen ruuantuotannon, maatalouden, aluekehityksen jatkuvuuden puolustamisen hengessä sekä toimivien sisämarkkinoiden ja kansainvälisen kaupan puolesta, sillä Suomi elää viennistä. Korostan myös sitä, että tarvitsemme tätä yhteisöä isojen haasteiden kuten maahanmuuton, tutkimusyhteistyön, turvallisuuden ja ilmastonmuutoksen hallinnan takia.

EU-kansalaisille unioni näyttäytyy etäisenä. Harva kokee sen yhteisökseen. Mitä voisit itse meppinä tehdä, että asia olisi toisin?

Teen ihan tietoisesti työtä sen eteen, jotta ihmiset ymmärtäisivät unionissa tehtävien päätösten yhteyden kotimaiseen päätöksentekoon ja ihmisten arkeen. Olen koko meppiaikani kiertänyt maata ahkerasti ja avannut muun muassa yhteisen maatalouspolitiikan eli CAP-uudistuksen tilannetta. Olen pyrkinyt tapaamaan ja kontaktoimaan ihmisiä mahdollisimman paljon ja kertomaan työstäni ja sen sisällöistä sekä EU:n toiminnasta mahdollisimman avoimesti ja ymmärrettävästi.

Miten EU voisi kauppapolitiikassaan varmistaa vapaan kansainvälisen kaupan sekä eurooppalaisten työpaikkojen säilymisen?

Aktiivisella ja avoimella kauppapolitiikalla, mikä tarkoittaa tullien alentamista ja yhteisistä pelisäännöistä sopimista niin WTO:ssa kuin suoraan kahden välisillä sopimuksilla tinkimättä omista arvoista ja laatustandardeista. Suomen työpaikoista yli 700 000 on riippuvaisia viennistä. Se tarkoittaa sitä, että olemme riippuvaisia avoimesta kansainvälisestä kaupasta, mistä vientivetoinen Suomi ja sen yritykset ovat hyötyneet EU:n jäsenenä merkittävästi.

Onko EU tehnyt tarpeeksi sen eteen, että maatalous olisi ilmaston kannalta kestävämpää?

EU:n pitäisi keskittyä tiukkojen valvontojen ja yhdenmukaisten sääntöjen sijaan siihen, että maataloustuotannossa saadaan tuloksia aikaan niin sadon kuin hiilensidonnan osalta. Mitä paremmin tuottajalla menee, sitä enemmän hän voi keskittyä myös ympäristötoimiin. Eli tuottajan kannattavuudesta pitäisi pitää enemmän huolta. EU voisi ottaa mallia myös Suomen viljelytavoista.

Elsi Katainen

  • Ikä: 52
  • Koulutus: agrologi-AMK ja luonnonvara-alan opettaja
  • Työ: euroopan parlamentin jäsen, joka työskentelee maatalous-, aluekehitys- ja kansainvälisen kaupan valiokunnissa
  • Paikkakunta: Pielavesi
  • Miten rentoudut vapaa-ajalla? Kotityöt, lukeminen, lenkkeily