Brexit ajoi EU:n vakavaan itsetutkiskeluun – neljä suositusta Suomesta Brysseliin

Puolueet kertovat, mitä ne tekisivät toisin oppina Britannian erosta – keskustan mielestä EU voittaa kansalaiset puolelleen toimimalla tehokkaasti
Euroopan unioni

EU:n päättyvä viisivuotiskausi jää historiaan Britannian rimpuilusta ulos Euroopan unionista. Suomalaispuolueilla on varsin erilaisia arvioita siitä, mitä EU:n pitäisi tehdä toisin, jotta unioni pysyisi vastedes yhtenäisenä.

STT kysyi kahdeksalta eduskuntapuolueelta, mitä Britannian päätymisestä EU-eroon voitaisiin oppia. Tässä ovat neljä puolueiden ehdottamaa korjausliikettä:

SDP:n mielestä EU:n pitää torjua eriarvoisuutta ja tehdä sosiaalisempaa politiikkaa.

– Kaikilla eurooppalaisilla on oltava oikeus ihmisarvoiseen työhön, riittävään toimeentuloon ja perusturvaan, laadukkaaseen koulutukseen, kattaviin poliittisiin oikeuksiin ja tasa-arvoiseen, yhtäläisten mahdollisuuksien yhteiskuntaan, SDP vaatii.

Puolue haluaa, että sosiaalisten oikeuksien toteutumista ryhdytään seuraamaan samaan tapaan kuin taloussääntöjen noudattamista.

EU:lla on vain vähän toimivaltaa sosiaaliasioissa, mikä tarkoittaa sitä, että maat päättävät itse esimerkiksi eläkejärjestelmästä, työttömyysetuuksista ja siitä, miten palkat määräytyvät.

Myös vasemmistoliiton mielestä EU:n pitäisi vahvistaa kansalaisten tasa-arvoa. EU-maiden välillä liikkuvien työntekijöiden työehdot pitäisi varmistaa nykyistä paremmin ja sopia minimityöehdoista.

– EU:n tulee myös jatkaa ja vahvistaa onnistuneita kulttuurivaihto-ohjelmia, kuten opiskelijoiden Erasmus-järjestelmää ja nuorille tarjottavia Interrail-lippuja.

EU tarvitsee uskottavuutta noustessaan maailmanpolitiikan areenoille. Komissio on sen takia ehdottanut, että esimerkiksi linjauksiin ihmisoikeuksista ja pakotteiden soveltamisesta ei enää tarvittaisi jäsenmaiden yksimielisyyttä.

Kokoomus kannattaa ajatusta, jotta EU puhuisi selkeämmin yhdellä äänellä.

Yhtenäisyys edellyttää puolueen mukaan myös, että jäsenmaat noudattavat unionin yhteisiä arvoja ja kansalaisia kuunnellaan.

Perussuomalaisten mielestä EU:n pitäisi lopettaa sellainen toiminta, josta ei ole ”kansalaisille lisäarvoa, vaan vahinkoa”.

– Esimerkiksi työvoiman vapaa liikkuvuus EU:n sisällä ja tulonsiirrot köyhemmille jäsenmaille olivat briteille keskeisiä syitä äänestää eron puolesta, puoluejohtaja Jussi Halla-aho sanoo.

Vapaa liikkuvuus on yksi keskeisiä EU:n periaatteita. Se tarkoittaa sitä, että suomalainen voi oleskella toisessa EU-maassa kolme kuukautta. Jos oleskelu kestää pidempään, on pystyttävä todistamaan, että pärjää taloudellisesti.

Keskustan mielestä EU voittaa kansalaiset puolelleen toimimalla tehokkaasti.

– Kun unioni saa tuloksia esimerkiksi maahanmuuton hallinnasta, työpaikkojen luomisesta ja ilmastonmuutoksen hillinnästä, on se paras keino taistella populismia vastaan ja parantaa kansalaisten luottamusta, keskustassa uskotaan.

Vihreiden mielestä luottamus politiikkaan paranee tekemällä parempaa politiikkaa.

– Tarvitsemme Euroopan, joka osoittaa taas kansalaisilleen, että se saa tuloksia aikaan.

Vihreät peräänkuuluttaa johtajuutta ja eurooppalaisiin arvoihin pohjaavaa politiikkaa.

Samoilla linjoilla on RKP, joka vaatii EU:ta puolustamaan ”liberaaleja arvoja ja oikeusvaltiota”.

Kristillisdemokraattien mielestä verorahoille on saatava enemmän vastinetta.

– EU:n hallintoa ja varojen käyttöä on tehostettava. Kasvua, kilpailukykyä ja turvallisuutta täytyy edistää, kristilliset sanoo.