Berner vakuuttaa: Raideliikennepäätösten toimeenpano tehdään yhdessä

VR

Liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner (kesk.) vakuuttaa, että raideliikennettä koskeva uudistusprosessi toimeenpannaan hallitusti ja vaiheittain hyvää henkilöstöpolitiikkaa noudattaen kolmen seuraavan vaalikauden aikana.

– Kilpailu avataan VR-Yhtymänkin toiveesta Etelä-Suomen taajamaliikenteestä, joka on lähes kokonaan osto- ja velvoiteliikennettä eli kermankuorintaa ei pääse tapahtumaan, sanoo Berner tiedotteessaan.

Uudistuksen yksityiskohtia valmistellaan Bernerin mukaan lukuisissa työryhmissä.

Työntekijät siirtyvät perustettaviin uusiin yhtiöihin vanhoina työntekijöinä.

– Toivon, että voimme tehdä valmistelutyötä tiiviissä ja hyvässä yhteistyössä VR-Yhtymä Oy:n ja sen henkilöstöjärjestöjen kanssa.

–  On erittäin valitettavaa, että maanantai-iltana alkava työnseisaus aiheuttaa haittaa junamatkustajille ja yrityksille, muistuttaa Berner.

Hallituksen talouspoliittisen ministerivaliokunnan päätös avata rautateiden henkilöliikenne kilpailulle ei tarkoita ministerin mukaan VR:n yksityistämistä eikä niin sanottujen kermankuorijoiden päästämistä markkinoille.

– Uudistuksen tavoitteena on parantaa rautatieliikenteen palvelutasoa ja asiakaslähtöisyyttä sekä kasvattaa junaliikenteen osuutta henkilöliikenteessä. Uudistus mahdollistaa alueellisen junaliikenteen järjestämisen ja se mm. parantaa mahdollisuuksia ottaa vastaan työtä kauempaakin ja lisää opiskelijoiden kulkuyhteyksiä, Berner toteaa.

Kilpailun avaaminen edellyttää kuitenkin Bernerin mielestä tasapuolisten olosuhteiden luomista rautatiemarkkinoille.

– Siksi perustettavat ja valtion kokonaan omistamat uudet erityistehtäväyhtiöt ovat välttämättömiä, jotta markkinoille voi tulla uusia toimijoita.

– Myös VR-Yhtymä jää edelleen valtion omistukseen. Sen rooli ja kilpailukyky valtion omistamana junaliikennöintiyhtiönä turvataan järjestelyjen yhteydessä kuten VR-Yhtymän hallintoneuvostokin esittää, toteaa ministeri Berner.