Arkkipiispa huolissaan turvapaikkalinjausten inhimillisestä hinnasta – "Tilanne huolettaa ja tekee epävarmaksi"

Kirkolliskokous

Arkkipiispa Kari Mäkinen on huolissaan Suomessa ja Euroopassa tehtyjen turvapaikanhakijoita koskevien linjausten kovasta inhimillisestä hinnasta.

Kirkolliskokouksen avajaispuheessaan Mäkinen korosti, että asiaa ei voi eikä tule sivuuttaa.

– Tilanne huolettaa ja tekee epävarmaksi. Haluan luottaa demokraattiseen päätöksentekoon, oikeusvaltioon ja viranomaisten korkeaan eetokseen. Juuri ne suojaavat Jumalan kauhistuttavan poissaolon seurauksilta.

– Samanaikaisesti olen tietoinen eurooppalaisesta historiasta. Mikään ei takaa sitä, että pelkkä lakeihin ja järjestykseen nojaaminen turvaa oikeudenmukaisuuden, hän muistuttaa.

Mäkisen mukaan kirkon näkökulmasta turvapaikanhakijoissa ja pakolaisissa ei ole ollut kyse uhasta tai ongelmasta, vaan seurakuntien perustyöstä.

– Ei ole eroa sillä, mikä on ihmisen tausta tai status. Jos apua tarvitaan, ihmistä autetaan, oli kyse kantasuomalaisesta tai muualta tulleesta, Mäkinen sanoi.

Samalla hän korosti myös viranomaisten kanssa tehtävän yhteistyön tärkeyttä.

Suomessa ja muualla Euroopassa on arkkipiispan mukaan viime aikoina vahvistunut suojautumista vaativa ääni ja turvallisuusuhkien korostaminen.

– Kirkon näkökulmasta aina on kysymys ihmisistä. Ihmiset voivat saada aikaan hyvää, mutta myös pahaa, tahtoen tai tahtomattaan. Sinisilmäisyyteen ei ole syytä.

– Ei turvapaikanhakijoiden kohdalla, ei poliittisten päätöksentekijöiden, ei viranomaisten, ei pappien tai piispojen kohdalla, ei kirkolliskokouksenkaan, hän korosti.

Mäkinen pohti kirkolliskokouksen avajaisissa kirkon roolia yhteiskunnallisessa keskustelussa ja otti esiin myös kritiikin merkityksen.

– Tarvitaan avointa, rehellistä arviointia, kipeitten ja vaikeitten kohtien esiin tuomista. On suostuttava kritiikin kohteeksi, myös kirkon ja kirkossa. Vain se kasvattaa luottamusta, ei kritiikin torjuminen tai syyttävän sormen osoittaminen.